GIV NATUREN STEMME - de litterære folkehøringer

16.02.23
Skovene brænder, havene stiger, jorden pines og luften gisper efter vejret. Klimakrisen er en realitet og naturen kalder. Hvordan kan vi lære at lytte til den? Hvilke sanser må vi skærpe?

Kan vi give naturen stemme? En stemme, der måske også bør tælle politisk? Og kan litteraturen hjælpe os på vej?

Den litterære folkehøring - hvad er det?

For at give naturen en stemme præsenterer Albertslund Bibliotek en ny form for arrangement: Den litterære folkehøring.

Til en folkehøring får vi mulighed for at blive klogere på et problemfelt og kvalificere vores mening i samtale med andre, inden vi tager stilling til store samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål. Med andre ord hvad mener vi, når vi har haft mulighed for at tænke os om, opsøge viden og blive klogere på emnet?

Først lytter vi altså og så taler vi, sammen!

For at gøre os klogere på emnerne har vi inviteret videnskabelige eksperter og skønlitterære forfattere til Albertslund for at give deres bud på, hvordan vi kan og må forstå naturen og vores plads i verden. Og derigennem passe bedre på kloden. Eksperterne deler deres viden, forfatterne deres skrivekunst.

Både kunsten og videnskaben må anvendes, når vi vil lytte til naturen og give den stemme.

Deltagerne vender tankerne i fællesskab og alle får mulighed for at komme til orde, snakke med hinanden, eksperterne og med forfatterne. Sammen søger vi fælles forståelse og svar på svære spørgsmål gennem forskellige workshops, hvor du både kan tænke, tale, tegne og skrive. Vi ser både på globale og lokale perspektiver.

Den litterære folkehøring er noget vi gør i fællesskab!

ILD, VAND, JORD, LUFT, ORD

Forårets fire litterære folkehøringer har alle natur, natursyn og bæredygtighed som tema. De er inddelt efter de fire naturelementer: ild, luft, vand og jord.

ILD kan være solen, olien eller teknikken.

VAND kan være regnen, supertankeren eller plastikøer.

JORD kan være mulden, rødderne eller bloddiamanter.

LUFT kan være åndedrættet, fotosyntesen eller udstødningsgasserne.

Du kan møde følgende forfattere: Carsten Jensen (ILD), Alexandra Moltke Johansen (ILD), C.Y. Frostholm (LUFT) & Sheküfe Tadayoni Heiberg (LUFT), Peder Frederik Jensen (VAND), Ursula Andkjær Olsen (JORD) & Lea Løppenthin (JORD), følgende eksperter: Bo Fritzbøger (JORD), Michael Kjær (VAND), Claus Beier (LUFT), Stine Krøijer (ILD), Bedsteforældre for Klimaaktion Albertslund, Albertslund Verdensmål Center, CApE samt filosof Jon Auring Grimm og litterat Ditte Nesdam-Madsen.

De litterære folkehøringer er et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og foregår i samarbejde mellem Albertslund Bibliotek, Glostrup Bibliotek, Albertslund Verdensmål Center, Bedsteforældre for Klimaaktion Albertslund, Dansk Naturfredningsforening Glostrup og Center for Applied Ecological Thinking. Glostrup Bibliotek vil afholde to litterære folkehøringer til efteråret.

 

Arrangementer

Alle arrangementer foregår på Albertslund Bibliotek og er gratis, men kræver reservation på bibliotekets hjemmeside.

ILD, d. 29.3 kl. 17-19 med Carsten Jensen & Alexandra Moltke

LUFT, d. 12.4 kl. 17-19 med C.Y. Frostholm & Shëkufe Tadayoni Heiberg

VAND, d. 26.4 kl. 17-19 med Peder Frederik Jensen & TBA

JORD, d. 10.5 kl. 17-19 med Lea Løppenthin & Ursula Andkjær Olsen