Om dette arrangement

Tid
17:00 - 19:00
Pris
Gratis
Target
For voksne
Litteratur

Litterære folkehøringer: Luft

12.04.23
GIV NATUREN STEMME - de litterære folkehøringer

Skovene brænder, havene stiger, jorden pines og luften gisper efter vejret. Klimakrisen er en realitet og naturen kalder. Hvordan kan vi lære at lytte til den? Hvilke sanser må vi skærpe?

Kan vi give naturen stemme? En stemme, der måske også bør tælle politisk?

Den litterære folkehøring

For at give naturen en stemme præsenterer Albertslund Bibliotek en ny form for arrangement: Den litterære folkehøring.

Til en folkehøring har vi mulighed for at blive klogere på et problemfelt og kvalificere vores mening i samtale med andre, inden vi tager stilling til store samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål. Med andre ord hvad mener vi, når vi har haft mulighed for at tænke os om og har haft mulighed for at opsøge viden og blive klogere på emnet?

Først lytter vi altså og så taler vi, sammen!

For at gøre os klogere på emnerne, har vi inviteret videnskabelige eksperter og skønlitterære forfattere til Albertslund for at give deres bud på, hvordan vi kan og må forstå naturen og vores plads i verden. Og derigennem passe bedre på kloden. Eksperterne har deres specialviden på området, men forfattere kan reflektere over denne viden og gøre den eksistentielt nærværende.

Både kunsten og videnskaben må anvendes, når vi vil lytte til naturen og give den stemme.

Deltagerne vender tankerne i fællesskab og alle får mulighed for at komme til orde, snakke med hinanden, eksperterne og med forfatterne. Sammen søger vi fælles forståelse og svar på svære spørgsmål.

Den litterære folkehøring er noget vi gør i fællesskab!

Forårets fire litterære folkehøringer har alle natur, natursyn og bæredygtighed som tema. De er inddelt efter de fire naturelementer, ild, luft, vand og jord.

Albertslund Verdensmål Center giver en lokalt kontekst for temaerne. Til hvert arrangement kommer der en videnskabelig ekspert og giver sit perspektiv på dagens tematik ud fra sin forskning. Det er muliggjort af CApE (Center for Applied Ecological Thinking). 

De litterære folkehøringer er et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og foregår i samarbejde mellem Albertslund Bibliotek, Glostrup Bibliotek, Albertslund Verdensmål Center, Bedsteforældre for Klimaaktion Albertslund, Dansk Naturfredningsforening Glostrup og Center for Applied Ecological Thinking. Glostrup Bibliotek vil afholde to litterære folkehøringer til efteråret.

Dagens tema

Luft kan være udveksling af åndedræt, den centrale del af biosfæren, der forbinder mennesker, dyr, planter og træer. Det kan være luftforurening eller utopiske luftkasteller. Det kan være køernes udledning af metan eller de gaslommer, der gemmer sig under indlandsisens permafrost. Det kan være smog, åndenød eller atmosfærens sammensætning. Det kan være trækfuglenes og flytrafikkens flugt over himlen. Det kan være drømmen om en grønnere verden.

OBS! Før arrangementet kan du være med til at plante klatreplanter ved egetræerne bag biblioteket sammen med Albertslund Verdensmål Center. Du skal bare møde op foran bibliotekets indgang kl. 16, så følges vi derhen.

Forfatterne:

Foto: C. Y. Frostholm

C. Y. Frostholm, f. 1963, er dansk forfatter, billedkunstner og oversætter. C. Y. Frostholm har arbejdet meget med klima og natursyn i sine bøger, senest i ’Træmuseet’ fra 2018, som er en læsning af træer fra hele verden og i ’Laurbærdialogerne’ fra 2021, der er en bog om at tale træernes sprog.

Foto: Forlaget Uro

Sheküfe Tadayoni Heiberg, f. 1987, er dansk-persisk forfatter, digter, oversætter og forlægger. Heiberg arbejder i feltet mellem poesi og utopisk prosa, som hun selv kalder bio-fi og har senest udgivet romanen ’NØDDER’ på forlaget Uro, som hun selv startede i 2014 og driver som mikroforlag

Videnskabelig ekspert:

Claus Beier, professor og institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Claus Beier har i mere end 25 år arbejdet med effekterne af klimaforandringer, luftforurening og arealanvendelse på planter og økosystemer. Aktuelt forsker han især i forståelsen af kulstofkredsløbet i økosystemer og hvordan det påvirkes af klimaforandringerne gennem ændringer i plantevækst, plantesygdomme og biodiversitet.  Claus Beier - Resultat (ku.dk)

Arrangementet er gratis, men reservér gerne plads