Om dette arrangement

Tid
17:00 - 19:00
Pris
Gratis
Target
For voksne
Litteratur

Litterære folkehøringer: Ild

29.03.23
GIV NATUREN STEMME - de litterære folkehøringer

Skovene brænder, havene stiger, jorden pines og luften gisper efter vejret. Klimakrisen er en realitet og naturen kalder. Hvordan kan vi lære at lytte til den? Hvilke sanser må vi skærpe?

Kan vi give naturen stemme? En stemme, der måske også bør tælle politisk?

Den litterære folkehøring

For at give naturen en stemme præsenterer Albertslund Bibliotek en ny form for arrangement: Den litterære folkehøring.

Til en folkehøring har vi mulighed for at blive klogere på et problemfelt og kvalificere vores mening i samtale med andre, inden vi tager stilling til store samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål. Med andre ord hvad mener vi, når vi har haft mulighed for at tænke os om og har haft mulighed for at opsøge viden og blive klogere på emnet?

Først lytter vi altså og så taler vi, sammen!

For at gøre os klogere på emnerne, har vi inviteret videnskabelige eksperter og skønlitterære forfattere til Albertslund for at give deres bud på, hvordan vi kan og må forstå naturen og vores plads i verden. Og derigennem passe bedre på kloden. Eksperterne har deres specialviden på området, men forfattere kan reflektere over denne viden og gøre den eksistentielt nærværende.

Både kunsten og videnskaben må anvendes, når vi vil lytte til naturen og give den stemme.

Deltagerne vender tankerne i fællesskab og alle får mulighed for at komme til orde, snakke med hinanden, eksperterne og med forfatterne. Sammen søger vi fælles forståelse og svar på svære spørgsmål.

Den litterære folkehøring er noget vi gør i fællesskab!

Forårets fire litterære folkehøringer har alle natur, natursyn og bæredygtighed som tema. De er inddelt efter de fire naturelementer, ild, luft, vand og jord.

Albertslund Verdensmål Center giver en lokalt kontekst for temaerne. Til hvert arrangement kommer der en videnskabelig ekspert og giver sit perspektiv på dagens tematik ud fra sin forskning. Det er muliggjort af CApE (Center for Applied Ecological Thinking).

De litterære folkehøringer er et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og foregår i samarbejde mellem Albertslund Bibliotek, Glostrup Bibliotek, Albertslund Verdensmål Center, Bedsteforældre for Klimaaktion Albertslund, Dansk Naturfredningsforening Glostrup og Center for Applied Ecological Thinking. Glostrup Bibliotek vil afholde to litterære folkehøringer til efteråret.

Dagens tema:

Ild kan være solen, der nærer alt liv på jorden, men den kan også være drabelig. Det kan være olien, der brændes af i dieselmotorer. Det kan være den ild, Prometeus gav mennesket, som ofte forbindes med teknikken. Det kan være de tiltagende skovbrande. Det kan være den ild, der antændes af aktivister eller magthavere. Det kan være et brændende engagement eller forsøget på at skabe kold fusion.

Forfatterne:

Foto: Politikens forlag

Carsten Jensen, f. 1952, er dansk forfatter, debattør og journalist. Jensens forfatterskab spænder vidt og en af forfatternes seneste bøger ‘Øvelser i afsked’ handler bl.a. om stedsønnen Ralphs klimaaktivisme og tidlige død. Noget, der inspirerede forfatteren til selv at gå ind i klimabevægelsen.

Foto: Lærke Posselt

Alexandra Moltke Johansen, f. 1988, er dansk dramatiker og forfatter. Moltke Johansen er tidligere leder af kunstnergruppen DE FEMTEN og aktiv i de danske forfatteres klimabevægelse Forfattere ser grønt. Moltke Johansen har desuden skrevet flere teaterstykker om unge og klimaaktion og bor selv i et arbejdsfællesskab, Karise Permatopia, der arbejder for regenerativt landbrug.

Videnskabelig ekspert:

Stine Krøijer, antropolog, har en bred ekspertise indenfor klima, natur og politisk aktivisme i Latinamerika og Nordeuropa. Hendes interesse for forestillinger om vild natur og radikale miljøforandringer videreføres i et nyt projekt – 'Fire and Political Alterity in Amazonia' – med fokus på afskovning, soja-forsyningskæder, jordrettigheder og skovbrandenes politiske effekter. Projektet undersøger altså et af det globale klimasystems 'tipping points' og de sociale og politiske forandringer det bevirker.  Stine Krøijer - Forskere og undervisere (ku.dk)

Arrangementet er gratis, men reservér gerne plads