eRESURSER (alfabetisk fra a til å)

Opslagsværker på nettet

Allmusic.com
Meget omfattende amerikansk musik-database. Her finder du oplysninger om mere end en million kunstnere og bands inden for forskellige musikgenrer.

Der er fri adgang til Allmusic.com

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)
ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt. Forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte forfatterskab. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1938, med Gustaf Munch-Petersen som den nyeste forfattere.
Af hensyn til 70-års-klausulen i loven om ophavsret kan der først give adgang til tekster, når en forfatter har været død i 70. Se Forfatterliste.

Der er fri adgang til Arkiv for Dansk Litteratur

Artikelsøg i Bibliotek.dk
Henvisninger til cirka 2 millioner artikler- især fra danske aviser og tidsskrifter.

Læs mere om hvordan du selv finder artikler i Bibliotek.dk

Der er fri adgang til Artikelsøg

Bibliotekernes JURAPORT
Bibliotekernes tilbud til dem, der har brug for hjælp til hverdagens juridiske spørgsmål.

Der er fri adgang til Bibliotekernes JURAPORT

Børnelitteratur
Bygger på Torben Weinreichs bog Historien om børnelitteratur - dansk børnelitteratur gennem 400 år, der udkom i 2006.
Bogen skildrer udviklingen fra den første danske børnebog udkom i 1568 og frem til vor egen tid. Undervejs skæver Weinreich til den udenlandske litteratur, der har været med til at præge genren, og så sætter han luppen på de sociale og samfundsmæssige omvæltninger, som har påvirket opfattelsen af barnet og børnelitteraturen gennem tiderne. Værket indeholder et stort antal illustrationer.
Historien om børnelitteratur indgår i Den Store Danske.

Der er fri adgang til Historien om børnelitteratur

Comics Plus
Comics Plus tilbyder ubegrænset adgang til tusinder af digitale grafiske romaner og tegneserier på alle internetforbundne enheder - dvs både på smartphone, tablet og PC.
Databasen indholder over 19.000 tegneserier fra mere end 90 globale forlag i populære kategorier som action, Sci-Fi, manga, steam punk, superhelte og film/tv-favoritter. Det populære tegneserieforlag, Dark Horse, er også inkluderet i Comics Plus, med bl.a. tegneserierne Hellboy, Buffy og Aliens. Af andre populære titler på Comics Plus kan nævnes: Lego Ninjago, Star Trek, My Little Pony og Garfield.

Målgruppen er både børn, unge og voksne. Tegneserierne er engelsksprogede men der findes også en del helt uden tekst som kan bruges til de mindste læsere. Alle tegneserierne kan læses, når man har lyst og helt uden ventetider, med 7 dages udlån og ubegrænset mulighed for genlån.

NB: Det er pt. nødvendigt at oprette en profil for at søge i samlingen af tegneserier.

Danmarkshistorien
Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie udgivet 2002-2005.
"I Danmarkshistorien fortæller en række fremtrædende historikere om landets historie, fra de første mennesker bevægede sig rundt i det danske landskab for over 15.000 år siden og helt op til vore dage".
Danmarkshistorien indgår i Den Store Danske.

Der er fri adgang til Danmarkshistorien

Danmarkshistorien.dk
Formålet med Danmarkshistorien.dk er at give offentligheden og undervisningssektoren kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag.
Hjemmesiden er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet.

Der er fri adgang til Danmarkshistorien.dk

Dansk Biografisk Leksikon
Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur.
Leksikonet indeholder over 13.000 artikler om danskere og udlændinge, der har haft stor betydning for dansk samfundsliv og dansk kultur. Desuden er der artikler om danskere, hvis indsats har ligget i udlandet.
Dansk Biografisk Leksikon indgår i Den Store Danske.

Der er fri adgang til Dansk Biografisk Leksikon

Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Kvinfos leksikon med 1924 biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag.

Der er fri adgang til Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Danskebilleder.dk
Database der indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder m.m. fra de deltagende arkiver og biblioteker.

Der er fri adgang til Danskebilleder.dk

Den Danske Ordbog
Denne ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra cirka 1955 til i dag. Ordbogen giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug.

Der er fri adgang til Den Danske Ordbog

Se eventuelt også Ordnet.dk

Den Store Danske
Indeholder alle artikler fra Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendals Lille Leksikon og Gyldendals Store Leksikon - i alt 250.000 artikler i opdateret udgave.

Der er fri adgang til Gyldendals online Leksikon

Digitale årbøger
1. Bilrevyen (1965-2006) ... Bemærk, ikke opdateret efter 2006
2. MC-revyen (1974-2006) ... Bemærk, ikke opdateret efter 2006
3. Båd-revyen (1970-1985) ... Bemærk, ikke opdateret efter 1985

Digital gengivelse af årbøgerne i fuldtekst. Indeholder illustrationer og tekniske oplysninger om hver enkelt model

Der er fri adgang til Digitale årbøger

Ebsco : Master File Premiere
MasterFile Premier er en artikeldatabase, der indeholder tekster fra akademiske tidsskrifter, magasiner, opslagsværker og landerapporter samt biografier og primærkilder.
Ca. 1700 periodika i fuld tekst - plus abstracts fra mange flere. Omkring 55.000 primærkilder (særligt om amerikanske emner). Ca. 450 opslagsværker i fuld tekst.
Databasen dækker næsten alle emneområder.
Nogle tidsskrifter fås tilbage til 1980. Vær opmærksom på, at nogle tidsskrifter har karensperiode på nyeste numre.
Søgeeksempler: Taler af Hitler, Martin Luther King eller Barack Obama, artikler om Fukushima-ulykken i Japan, coverstories om Pink Floyd og The Wall, litterær kritik af Orwells '1984'.

 Adgang hjemmefra med pinkode

Epoke - en internetlitteraturhistorie
Om danske romaner før 1900. Portræt af og introduktion til danske forfattere fra 1800-tallet … fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen. Omhandler desuden romanens historie og genrebestemmelse, litterære epoker og ismer: romantik, realisme, naturalisme og symbolisme og forfattere knyttet hertil.

Der er fri adgang til Epoke

Europa World Plus
Basen er meget let at anvende og velegnet til skoleopgaver og som supplement til rejselitteratur.

”Europa World Plus” er et opslagsværk, der omfatter hele verden og de store internationale organisationer. Værket er meget bredt i sit sigte og indeholder bl.a. opdaterede politiske, økonomiske og historiske analyser om de enkelte lande samt verdens 9 regioner. De indledende artikler til de enkelte regioner belyser hovedproblemstillinger for området. Indeholder desuden statistiske oplysninger med mulighed for selv at danne sammenlignende statistik.
Omfatter også mulighed for at downloade fra arkivet i Europa World Year Book 2006 –.
Søgeeksempler: Arabiske-israelske relationer 1967-2011, Valgresultatet i Myanmar april 2012, enkelte amerikanske stater, religionerne i Mellemøsten og Nordafrika, baggrundsinformation om Bhutan, uddannelsessystem i Singapore, Sloveniens historie og økonomi.

Hjælp til søgning

Adgang hjemmefra med pinkode

Faktalink
Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen opdateres løbende og øges, samt flere tusinde links og henvisninger. 

Søgefaciliteter: Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

OBS! Der er fri adgang til Faktalinks oversigtsartikler, men for at læse hele artiklen skal du logge ind. Det forudsætter, at du bor i Albertslund Kommune og at du er meldt ind som låner på Albertslund Bibliotek

Forfatterweb
Målgruppe: Alment interesserede, læsekredse og uddannelsessøgende i forbindelse med opgaveskrivning.

Forfatterweb er et elektronisk forfatterleksikon med over 800 danske og udenlandske forfattere, både afdøde og nulevende forfattere. Desuden medtages også illustratorer. Udvalget er bredt, og der medtages såvel klassiske forfatterskaber som debuterende forfattere inden for alle genrer. Enkelte forfatterskaber portrætteres både som børne- og voksenforfatter. F.eks. Bjarne Reuter og Christina Hesselholdt.
Alle portrætter opdateres løbende og mængden af nye forfattere øges med ca. 50 årligt.
Det er også faner med temaer, perioder og genrer

OBS! Der er fri adgang til Forfatterwebs oversigtsartikler, men for at læse hele artiklen skal du logge ind. Det forudsætter, at du bor i Albertslund Kommune og at du er meldt ind som låner på Albertslund Bibliotek

Futuriblerne
Online tidsskrift udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Guide til brug af artikelbasen

Adgang hjemmefra med pinkode

GreenFile
Miljødatabase med henvisninger til artikler og lignende

Adgang hjemmefra med pinkode

Gyldendals Online Ordbøger.dk
Online-udgave af Gyldendals Røde Ordbøger.

Adgang hjemmefra med pinkode

Historiefaget.dk
Målgruppe: Folkeskolen
Historiefaget dækker alt lige fra jægerstenalderen til idag. Portalen indeholder lette og svære tekster omhandlende hovedlinjerne i den danske historie, og der tilfæjes gradvis mrerlægges gradvis mere indhold om verdenshistorien. Der er tilhørende billeder, quizzer, musik- lyd- og filmklip samt aktuelle temaer.  Portalen indeholder endvidere henvisninger til anden faglitteratur, skønlitterære tekster og museer. Målgruppen er børnebibliotekerne, men portalen kan også henvende sig til den voksne historie-interesserede. Vær opmærksom på at dette er en biblioteksudgave hvor det lærerorienterede materiale er fjernet - skolerne har deres egen version

Adgang hjemmefra med pinkode

Historiens verden
Målgruppe: Elever på ungdomsuddanelser og voksne. Portalen Rundt i historien er til børn i folkeskolens yngste klasser
HistoriensVerden.dk er en dansksproget historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede. Portalen er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker, der giver brugeren et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang for at skabe forståelse og sammenhæng.  Udover de grundlæggende historietekster, suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek. På nuværende tidspunkt er den kronologiske afgrænsning op til år 2000 – derefter er udgivelsesplanen at dække 5-års perioder således at næste periode vil omfatte 2000-2005.

HistoriensVerden.dk omfatter andre formidlingsportaler, som findes via fanen ”Historisk tema”

Opbygningen i de historiske temaer er magen til opbygningen på HistoriensVerden.dk, men indholdet er på et højere niveau
Brugeren kan oprette sin egen profil og kan derved bl.a. laver noter og gemme tekster

Under historiensVerden.dk findes også sitet Rundt i historien http://www.rundtihistorien.dk/forside/ som henvender sig til børn i folkeskolens yngste klasser. Sitet er delt op i temaer med fokus på historie, konger, stats­mænd, al­minde­lige menne­skers dag­lig­liv, guder, gudinder, myter og sagn.
Emnerne er krono­logisk op­stil­let, men bliver behand­let tematisk.

Adgang hjemmefra med pinkode

Infomedia
Danmarks største mediearkiv med fuldtekst adgang til mere end 60 millioner danske artikler fra landsdækkende dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Information. M.h.t. Børsen er kun adgang til det korte oversigtsformat. Medtager desuden regionale dagblade, lokale ugeaviser fordelt på regioner samt knap 500 fagblade og magasiner som fx Alt om data, Antik & Auktion, Bådmagasinet, Illustreret Videnskab, Ingeniøren og Ugeskrift for Læger. Indeholder derudover nyhedsbureauer, webkilder og resumeer af udvalgte Radio- og TV-nyhedsindslag. Tidsmæssig afgrænsning 1990 ff., dog enkelte ældre. Hovedparten af artiklerne præsenteres i pdf-format.

(Nyere artikler kan også findes gratis via Bibliotek.dk >Se evt. vejledning her )

Der er kun adgang til Infomedia, hvis du er borger i Albertslund Kommune, samt meldt ind som låner hos os.

Kørekort til personbil
Teoriprøver til personbil
Skal du tage kørekort eller vil du have genopfrisket teorien, så brug TurTeori.dk
Kurserne er baseret på Rigspolitiets undervisningsplan. Der er flere prøver og tests i det teoretiske stof, som kræves for at bestå politiets teoriprøver.
Kurserne opdateres løbende, så der er altid adgang til nyeste version.

Første gang skal du oprette en brugerprofil, for at komme i gang. Herefter kan du bruge TurTeori.dk så tit du vil.

 Adgang hjemmefra til "Kørekort til personbil"

Adgang hjemmefra til "Teori til personbil"

Literature Resource Center
Målgruppe: Ungdomsuddannelserne og voksne
Meget omfattende tværfaglig litteraturvidenskabelig resurse med information om forfattere og deres værker inden for alle genrer og perioder. Der medtages primært skønlitterære forfattere, men også faglitterære forfattere og journalister er medtaget. Sigtet er internationalt og skønt der er en vis vægt på amerikanske personer er mange lande godt repræsenteret herunder en del europæiske forfattere.

Litteraturkritik: Indeholder 75.000 signerede kritiske essays, ca. 850.000 artikler i fuld tekst fra 445 tidsskrifter og litterære magasiner – heraf mere end 90 publiceret uden for USA. Inkluderer hele Contemporary Literary Criticism.
Biografisk information: Biografiske artikler om mere end 145.000 forfattere, ca. 8.500 interviews med nulevende forfattere og ca. 3.000 billeder af de største forfattere. Medtager hele Contemporary Authors.
Øvrigt: Belyser litterære værker og strømninger i historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Medtager desuden ca. 30.000 digte, noveller og skuespil i fuld tekst, ca. ½ million bog-, film- og teateranmeldelser samt links til kvalitetsvurderede, centrale websites. Indeholder lydklip til nogle af posterne. Opdateres løbende

Adgang hjemmefra med pinkode

Litteratursiden.dk
Bibliotekernes netmagasin om skønlitteratur. Magasinet ønsker at formidle den gode bog og være en uudtømmelig inspirationskilde.
Du finder blandt andet anbefalinger litterære analyser, -emnelister, -temaer, quizzer og læseklubber.

Der er fri adgang til Litteratursiden.

Litteraturtolkninger
Henvisninger til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler.
Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten er tolkninger fra 1970 og fremefter, men der er dog enkelte registreringer helt tilbage til omkring 1900.

Adgang hjemmefra med pinkode

Mango Sprogkurser
Biblioteket giver dig mulighed for at lære over 70 forskellige sprog online: blandt andet hovedsprogene, men også fx dansk, arabisk og kinesisk på forskellige niveauer. Instruktioner og vejledninger foregår på engelsk. Mangos sprogkurser gør det nemt eller nemmere for dig at få styrket dine sprogkendskaber og er et godt redskab til at forbedre kommunikationen på din ferie eller dit arbejde.
Undervisningen er baseret på samtaler og øvelser som suppleres med test og quizzer, og den gammeldags facon med at terpe grammatik er her afløst af samtalelektioner.

Mango Languages kan benyttes på computer, smartphone eller tablet. Du kan benytte kurserne fra bibliotekets hjemmeside eller hjemmefra på din egen pc. Bruger du Mango hjemmefra åbner først en logind-side. Hvis du vælger Guest Access, kommer du ind med det samme. Hvis du opretter en profil første gang, du vil bruge Mango, kan du gemme din aktivitet til senere. Denne konto skal også bruges hvis du vil logge ind på mobil eller tablet. Du kan desværre ikke oprette en konto direkte på mobil/tablet. Sprogkurserne findes også som app, så du kan lære sprog når som helst og hvor som helst.

Adgang hjemmefra med pinkode

 

Mediestream Folkebibliotek
Giver helt nye muligheder for at læse helsides avissider digitalt fra perioden 1918 til 2001.

Lige nu tæller tilbuddet 5,4 mio. avissider fordelt på 40 titler, men faktisk er der samlet set adgang til 10 mio. historiske avissider, fordi der i forvejen ligger fem millioner sider frit tilgængelige for brugere af Mediestream. Antallet vokser, efterhånden som nye titler bliver digitaliseret. Indholdet består af hele aviser med digitaliserede helsider. Du læser artiklerne i deres ”oprindelige miljø” af tidsbeslægtede artikler og annoncer.

Mediestream Folkebibliotek er et stærkt værktøj til borgere med interesse i slægtsforskning og historie. Du kan dykke ned i millioner af avissider med artikler, reklamer, virksomhedsnyt, dødsannoncer og mange andre elementer. Med digitaliserede avis-helsider får du artiklerne i deres oprindelige kontekst. Artiklerne vises sammen med andet indhold fra samme tid og giver et bredere perspektiv for læsningen.

Udover Mediestream Folkebiblioteks 5 mio. avissider fra 1918 til 2001 har du adgang til alle digitaliserede aviser, der er mere end 100 år gamle og dermed ikke begrænset af ophavsret.
I Mediestream Aviser finder du skildringer af Titanics forlis, udbruddet af Første Verdenskrig og justitsminister Albertis svindlerier ligger frit tilgængelige for alle.

Vejledning

  1. Du har adgang til Mediestream Folkebibliotek fra alle biblioteks computere
  2. Der er ubegrænset adgang til søgning, visning, download og print. Læs mere om rettigheder
  3. Du kan downloade og kopiere aviser som pdf-filer til personlig brug
  4. Fem hurtige tips til søgning og overblik over indhold

Få hjælp til Mediestream Folkebibliotek

Nordisk Kvindelitteraturhistorie
Over 200 artikler om 800 kvindelige forfattere gennem 1000 år.

Der er fri adgang til Nordisk Kvindelitteraturhistorie

Ordbog over det danske sprog (ODS)
Online-version af den store, kendte danske ordbog.
Betydningsordbog der dækker dansk sprog fra 1700 til cirka 1959. Mere end 180.000 ordbogsartikler.

Der er fri adgang til Ordbog over det danske sprog

Se eventuelt også Ordnet.dk

PressReader
Online adgang til ca. 4000 aviser (pr. august 2015)  fra 100 forskellige lande på 60 sprog. Via PressReader kan bibliotekernes brugere få adgang til aviser fra hele verden. Ofte før den trykte kopi er tilgængelig i udgivelseslandet. Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, således at alle detaljer fra den trykte avis er tilgængelige. Der er op til 90 dages arkiv. Library PressReader er et godt supplement til det udenlandske avishold. Pr. 1. Juli 2015 kan du også finde EkstraBladet og Tipsbladet i PressReader.

...  ... og flere her
Se dansk vejledning

Adgang hjemmefra med pinkode

RB Digital 

Lån alverdens magasiner - læs dem i sofaen og på farten.
RB digital giver gratis adgang til et stort antal engelsksprogede e-magasiner, samt et par danske, og spænder bredt fra The Economist til National Geographic, Cosmopolitan, Country Living og Rolling Stone.der kan lånes digitalt via dit bibliotekslogin. Nyeste udgave af et magasin udkommer på RBdigital samtidig med den trykte version
Med RB digital har du mulighed for at låne og læse alle de publikationer du har lyst til, uanset om du bruger computer, tablet eller smartphone. Du kan låne så mange du har lyst til, og de skal ikke afleveres tilbage.

Bemærk: RB digital hed tidligere Zinio.
 

Religionsfaget.dk
Religionsfaget.dk dækker kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, nyere religioner og øvrige trossamfund samt artikler om filosofi og etik. Alle religioner bliver beskrevet via nogle hovedpunkter, som bl.a. omfatter trosgrundlag, historie, retninger, myter, ritualer, fællesskaber, etik og kunst, hvilket gør det muligt at foretage en sammenligning religionerne imellem. Den er opbygget med menupunkterne ”Kristendom”, ”Religioner”, ”Etik og filosofi”, ”Temaer” og ”Aktiviteter”. Sidstnævnte indeholder bl.a.: Kulturkalender, madopskrifter, mediearkiv, quizzer, spil og tegn & mal. Artiklerne, der er opdelt i 2-3 forskellige tekstniveauer suppleres af billeder, film- og lydklip.
Målgruppen er børnebibliotekerne, men portalen kan også anvendes af den voksne religionsinteresserede.

Vær opmærksom på at dette er en biblioteksudgave hvor det lærerorienterede materiale er fjernet - skolerne har deres egen version.

Adgang hjemmefra med pinkode

Retsinformation
Her kan du søge i Folketingets dokumenter og i alle love og regler (bekendtgørelser, cirkulærer m.v.), der udstedes af danske ministerier og de centrale statslige myndigheder).

Der er fri adgang til Retsinformation

Science in Context
Målgruppe: Gymnasium/HF og folkebiblioteker
Dækker et meget bredt spekter af emner inden for naturvidenskab: Matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere. Indeholder ca. 3,3 millioner dokumenter fra referenceværker, fuldtekst tidsskrifter (ca. 400 generelle og videnskabelige), aviser, multimedieprodukter (16.000 billeder, videoklip m.m.), link til ca. 520 hjemmesider.

I Advanced Search er der mulighed for at tilføje sværhedsgrader i søgningen: Basic, Intermediate og Advanced. I forhold til AccessScience har Science in Context et mere populært sigte.
Oversætter- og oplæsningsfunktion samt mulighed for download som html, PDF og MP3. Basen opdateres løbende.

Søgeeksempler: Kloning, søvn, solsystemet, Issac Newton, DNA fingeraftryk, dværgvækst, Einstein, det periodiske system.
Søgefaciliteter: Indgang via 8 overordnede emnegrupper, der er underdelt i flere hundrede ”topics”. Enkel og avanceret søgning med mulighed for at begrænse på publikationsdato, dokumenttype, indholdstype (fx. magazines, academic journals, images, video) samt niveau (basic, intermediate og advanced).

Adgang hjemmefra med pinkode

SkrivOpgave.dk
SkrivOpgave henvender sig til dig, der går i folkeskolens ældste klasser og til dig, der er i gang med en ungdomsuddannelse.
SkrivOpgave er en guide til informationssøgning, når du skriver opgaver.

Der er fri adgang til SkrivOpgave.dk

Sprogbro.org
Stor svensk-dansk ordbog

Der er fri adgang til Sprogbro.org

Sproget.dk
sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m. Du kan teste dine sprogkundskaber, lege med sproget, dele sjove smuttere og meget mere ...

Der er fri adgang til sproget.dk

Videnskab.dk
Uafhængigt nyhedsmedie med fokus på forskning. Visionen er, at gøre os - befolkningen - klogere ved at skabe større interesse for videnskab.

Der er fri adgang til Videnskab.dk

Videnskabelige artikler
Basen indeholder 65 millioner videnskabelige artikler, som ellers er forbeholdt universiteterne. 4-10 hverdage efter du har bestilt artiklen, kan du hente den på dit lokale bibliotek. Er du studerende kan du få direkte adgang til basen og downloade artiklerne umiddelbart.

Der er fri adgang til Videnskabelige artikler via Bibliotek.dk

Zinio
Zinio giver adgang til et stort antal engelsksprogede e-magasiner. Udvalget består både af populære ”bladre-magasiner” og mere hardcore fagtidsskrifter og spænder bredt fra The Economist og Science til National Geographic, Cosmopolitan, Country Living og Rolling Stone. Nyeste udgave af et magasin udkommer på Zinio samtidig med den trykte version.

Adgang hjemmefra med pinkode