eResurser

Opslagsværker på nettet


Albertslund Bibliotek giver dig adgang til en lang række elektroniske opslagsværker. Nogle kan du frit benytte
hjemme, andre kan du kun bruge hjemmefra, hvis du 1) bor i Albertslund Kommune, 2) er meldt ind som låner her på biblioteket og 3) har fået oprettet en pinkode hertil - og endelig er der en del, som du kun har adgang til på biblioteket.