GENERELLE OPSLAGSVÆRKER

eResurser (Opslagsværker på nettet)

Ebsco : Master File Premiere
MasterFile Premier er en artikeldatabase, der indeholder tekster fra akademiske tidsskrifter, magasiner, opslagsværker og landerapporter samt biografier og primærkilder.
Ca. 1700 periodika i fuld tekst - plus abstracts fra mange flere. Omkring 55.000 primærkilder (særligt om amerikanske emner). Ca. 450 opslagsværker i fuld tekst.
Databasen dækker næsten alle emneområder.
Nogle tidsskrifter fås tilbage til 1980. Vær opmærksom på, at nogle tidsskrifter har karensperiode på nyeste numre.


Søgeeksempler:
Taler af Hitler, Martin Luther King eller Barack Obama, artikler om Fukushima-ulykken i Japan, coverstories om Pink Floyd og The Wall, litterær kritik af Orwells '1984'.

 Adgang hjemmefra med pinkode
 

Faktalink

Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen opdateres løbende og øges, samt flere tusinde links og henvisninger. 

Søgefaciliteter: Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.
 

OBS! Der er fri adgang til Faktalinks oversigtsartikler, men for at læse hele artiklen skal du logge ind. Det forudsætter, at du bor i Albertslund Kommune og at du er meldt ind som låner på Albertslund Bibliotek

 

SkrivOpgave.dk
SkrivOpgave henvender sig til dig, der går i folkeskolens ældste klasser og til dig, der er i gang med en ungdomsuddannelse.
SkrivOpgave er en guide til informationssøgning, når du skriver opgaver.

Der er fri adgang til SkrivOpgave.dk