JURA

eResurser (Opslagsværker på nettet)

 

Retsinformation
Her kan du søge i Folketingets dokumenter og i alle love og regler (bekendtgørelser, cirkulærer m.v.), der udstedes af danske ministerier og de centrale statslige myndigheder).

Se videovejledning

Der er fri adgang til Retsinformation