HISTORIE & RELIGION

eResurser (Opslagsværker på nettet)Danmarkshistorien
Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie udgivet 2002-2005.
"I Danmarkshistorien fortæller en række fremtrædende historikere om landets historie, fra de første mennesker bevægede sig rundt i det danske landskab for over 15.000 år siden og helt op til vore dage".
Danmarkshistorien indgår i Den Store Danske.

Der er fri adgang til Danmarkshistorien

 

Danmarkshistorien.dk
Formålet med Danmarkshistorien.dk er at give offentligheden og undervisningssektoren kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag.
Hjemmesiden er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet.

Se videovejledning

Der er fri adgang til Danmarkshistorien.dk

 

Danskebilleder.dk
Database der indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder m.m. fra de deltagende arkiver og biblioteker.

Der er fri adgang til Danskebilleder.dk

 

Historiefaget.dk
Målgruppe: Folkeskolen
Historiefaget dækker alt lige fra jægerstenalderen til idag. Portalen indeholder lette og svære tekster omhandlende hovedlinjerne i den danske historie, og der tilfæjes gradvis mrerlægges gradvis mere indhold om verdenshistorien. Der er tilhørende billeder, quizzer, musik- lyd- og filmklip samt aktuelle temaer.  Portalen indeholder endvidere henvisninger til anden faglitteratur, skønlitterære tekster og museer. Målgruppen er børnebibliotekerne, men portalen kan også henvende sig til den voksne historie-interesserede. Vær opmærksom på at dette er en biblioteksudgave hvor det lærerorienterede materiale er fjernet - skolerne har deres egen version

Adgang hjemmefra med pinkode
 


Historiens verden
Målgruppe: Elever på ungdomsuddanelser og voksne. Portalen Rundt i historien er til børn i folkeskolens yngste klasser
HistoriensVerden.dk er en dansksproget historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede. Portalen er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker, der giver brugeren et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang for at skabe forståelse og sammenhæng.  Udover de grundlæggende historietekster, suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek. På nuværende tidspunkt er den kronologiske afgrænsning op til år 2000 – derefter er udgivelsesplanen at dække 5-års perioder således at næste periode vil omfatte 2000-2005.

HistoriensVerden.dk omfatter andre formidlingsportaler, som findes via fanen ”Historisk tema”

Opbygningen i de historiske temaer er magen til opbygningen på HistoriensVerden.dk, men indholdet er på et højere niveau
Brugeren kan oprette sin egen profil og kan derved bl.a. laver noter og gemme tekster

Under historiensVerden.dk findes også sitet Rundt i historien http://www.rundtihistorien.dk/forside/ som henvender sig til børn i folkeskolens yngste klasser. Sitet er delt op i temaer med fokus på historie, konger, stats­mænd, al­minde­lige menne­skers dag­lig­liv, guder, gudinder, myter og sagn.
Emnerne er krono­logisk op­stil­let, men bliver behand­let tematisk.

Adgang hjemmefra med pinkode

 Religionsfaget.dk
Religionsfaget.dk dækker kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, nyere religioner og øvrige trossamfund samt artikler om filosofi og etik. Alle religioner bliver beskrevet via nogle hovedpunkter, som bl.a. omfatter trosgrundlag, historie, retninger, myter, ritualer, fællesskaber, etik og kunst, hvilket gør det muligt at foretage en sammenligning religionerne imellem. Den er opbygget med menupunkterne ”Kristendom”, ”Religioner”, ”Etik og filosofi”, ”Temaer” og ”Aktiviteter”. Sidstnævnte indeholder bl.a.: Kulturkalender, madopskrifter, mediearkiv, quizzer, spil og tegn & mal. Artiklerne, der er opdelt i 2-3 forskellige tekstniveauer suppleres af billeder, film- og lydklip.
Målgruppen er børnebibliotekerne, men portalen kan også anvendes af den voksne religionsinteresserede.

Vær opmærksom på at dette er en biblioteksudgave hvor det lærerorienterede materiale er fjernet - skolerne har deres egen version.

Adgang hjemmefra med pinkode