ORDBØGER, SPROG & LEKSIKA

eResurser (Opslagsværker på nettet)

 

Dansk Biografisk Leksikon
Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur.
Leksikonet indeholder over 13.000 artikler om danskere og udlændinge, der har haft stor betydning for dansk samfundsliv og dansk kultur. Desuden er der artikler om danskere, hvis indsats har ligget i udlandet.
Dansk Biografisk Leksikon indgår i Den Store Danske.

Der er fri adgang til Dansk Biografisk Leksikon


 

Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Kvinfos leksikon med 1924 biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag.

Der er fri adgang til Dansk Kvindebiografisk Leksikon


 

Den Danske Ordbog
Denne ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra cirka 1955 til i dag. Ordbogen giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug.

Se videovejledning

Der er fri adgang til Den Danske Ordbog

Se eventuelt også Ordnet.dk

 

Den Store Danske
Indeholder alle artikler fra Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendals Lille Leksikon og Gyldendals Store Leksikon - i alt 250.000 artikler i opdateret udgave.

Der er fri adgang til Gyldendals online Leksikon

 

Europa World Plus
Basen er meget let at anvende og velegnet til skoleopgaver og som supplement til rejselitteratur.

”Europa World Plus” er et opslagsværk, der omfatter hele verden og de store internationale organisationer. Værket er meget bredt i sit sigte og indeholder bl.a. opdaterede politiske, økonomiske og historiske analyser om de enkelte lande samt verdens 9 regioner. De indledende artikler til de enkelte regioner belyser hovedproblemstillinger for området. Indeholder desuden statistiske oplysninger med mulighed for selv at danne sammenlignende statistik.
Omfatter også mulighed for at downloade fra arkivet i Europa World Year Book 2006 –.


Søgeeksempler: Arabiske-israelske relationer 1967-2011, Valgresultatet i Myanmar april 2012, enkelte amerikanske stater, religionerne i Mellemøsten og Nordafrika, baggrundsinformation om Bhutan, uddannelsessystem i Singapore, Sloveniens historie og økonomi.
 
Se videovejledning

Adgang hjemmefra med pinkode


 

Gyldendals Online Ordbøger.dk
Online-udgave af Gyldendals Røde Ordbøger.

Se videovejledning

Adgang hjemmefra med pinkodeMango Languages

Mango Sprogkurser
Biblioteket giver dig mulighed for at lære over 70 forskellige sprog online: blandt andet hovedsprogene, men også fx dansk, arabisk og kinesisk på forskellige niveauer. Instruktioner og vejledninger foregår på engelsk. Mangos sprogkurser gør det nemt eller nemmere for dig at få styrket dine sprogkendskaber og er et godt redskab til at forbedre kommunikationen på din ferie eller dit arbejde.
Undervisningen er baseret på samtaler og øvelser som suppleres med test og quizzer, og den gammeldags facon med at terpe grammatik er her afløst af samtalelektioner.

Mango Languages kan benyttes på computer, smartphone eller tablet. Du kan benytte kurserne fra bibliotekets hjemmeside eller hjemmefra på din egen pc. Bruger du Mango hjemmefra åbner først en logind-side. Hvis du vælger Guest Access, kommer du ind med det samme. Hvis du opretter en profil, første gang du bruger Mango, kan du gemme det du har lavet og fortsætte hvor du slap, næste gang du åbner Mango. Denne konto skal også bruges, hvis du vil logge ind på mobil eller tablet. Du kan desværre ikke oprette en konto direkte på mobil/tablet. Sprogkurserne findes også som app, så du kan lære sprog når som helst og hvor som helst. App'en virker til smartphone, tablet og iPad og du kan downloade den i Google Play eller Appstore.

Se videovejledning

Adgang hjemmefra med pinkodeOrdbog over det danske sprog (ODS)
Online-version af den store, kendte danske ordbog.
Betydningsordbog der dækker dansk sprog fra 1700 til cirka 1959. Mere end 180.000 ordbogsartikler.

Se videovejledning

Der er fri adgang til Ordbog over det danske sprog

Se eventuelt også Ordnet.dkSprogbro.org
Stor svensk-dansk ordbog

Der er fri adgang til Sprogbro.dk

 

Sproget.dk
sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m. Du kan teste dine sprogkundskaber, lege med sproget, dele sjove smuttere og meget mere ...

Der er fri adgang til sproget.dk