Hvad kan biblioteket hjælpe med?

På Albertslund Hovedbibliotek kan du få hjælp til at komme i gang på borger.dk.

Når du skal på borger.dk, kan du låne en pc på biblioteket, og vi vil gerne vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Husk dit MitID, evt. vigtige papirer og billedlegitimation.
Læs mere om digital selvbetjening her.

På biblioteket kan du desuden:

I særlige tilfælde kan vi også skifte læge eller bestille nyt sundhedskort til dig. Læs mere om det her.
Du behøver ikke at bestille tid for at få hjælp på biblioteket.

Er du ikke digital?
Hvis du ikke kan bruge en computer, eller hvis du af andre grunde ikke kan benytte de digitale løsninger på borger.dk eller kommunens hjemmeside, kan du muligvis blive undtaget for at benytte digital selvbetjening og få et papirskema i informationsskranken.

Du kan ikke blive undtaget for alle digitale løsninger på én gang, kun fra sag til sag. Husk dit sundhedskort som legitimation.

Ring evt. til biblioteket på 43 68 70 00, hvis du har spørgsmål.