FNs Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Af Tina
12.02.24
Den grønne strøm er nu billigere end den sorte

Indhold i denne artikel:

Hvad handler Verdensmål 7 om?

De seneste år har verden taget store skridt med at omlægge fra fossil til bæredygtig strøm.
80 procent af den nye strømproduktion, der blev bygget i 2022, var enten sol- eller vindenergi, og i første halvdel af 2023 dækkede vedvarende energi al væksten i strømforbrug på verdensplan.

Det betyder, at udledningerne fra strømsektoren, der er den største kilde til drivhusgas, er snublende tæt på at toppe – måske er det allerede sket i 2023.
Og når det sker, vil udledningerne fra strømproduktionen falde.

Men vi skal også hastigt skrue ned for fossil energi andre steder end i strømproduktionen: I transporten, industrien, opvarmning og så videre.

Samtidig er der 760 millioner mennesker, der ikke har adgang til strøm.
Derfor handler det syvende Verdensmål både om at sikre stabil elektricitet til alle, og at endnu mere af strømmen skal komme fra vedvarende energikilder.

På verdensplan sker der fremskridt.
Andelen af personer, der ikke har strøm, er faldet støt gennem den sidste generation.

Adgang til energi er utrolig vigtig for verdens allerfattigste – med strøm i kontakten kan man holde butikker og skoler åbne om aftenen, børn kan læse lektier, når solen er gået ned, og mobiltelefoner kan lades op.
Samtidig bliver strømmen grønnere og grønnere verden over, for vedvarende energi er nu ofte billigere at bygge end sort strømproduktion.

Vi er nået en tredjedel af vejen i Danmark, men vores energi er stadig mest sort 

Selvom Danmark bliver internationalt anerkendt som en frontløber i den grønne omstilling, er det stadig kun en tredjedel af den samlede danske energiforsyning, der kommer fra vedvarende kilder.

Det skal vi gøre bedre.
Dog er den danske strøm blevet mere klimavenlig – to tredjedele af strømmen kom fra vind og sol i første halvdel af 2023 - og i dag udleder en kilowatt-time næsten halvt så lidt CO2 som fire år tidligere.

Hvem arbejder med Verdensmål 7 i Danmark?

Greenpeace arbejder for mere vedvarende energi

Greenpeace har sat som mål, at Danmark og resten af verden skal være 100 procent uafhængig af de klimaskadelige fossile brændsler hurtigst muligt.

Mest af alt arbejder Greenpeace for at få indflydelse på den politiske dagsorden.

De har følgende krav til den danske regering:

 • At Danmark udfaser al brug af olie, kul og gas hurtigst muligt og sikrer omstilling til 100 pct. vedvarende energi
 • Alle tidligere klimaaftaler skal genåbnes og genforhandles, så vi sikrer, at alle sektorer yder rimelige bidrag til at nå Parisaftalens mål
 • Landbruget skal med i klimakampen og omlægge til en mere plantebaseret og mere klimavenlig produktion
 • Danmark skal give, hvad vi skylder verdens fattigste og mest udsatte i klimabistand
 • Danmark skal indføre klimaafgifter og sikre retvisende priser på forurening

Hvad kan du selv gøre:

Du kan også hjælpe til med at sikre, at nutiden og fremtiden ikke længere er drevet af kul, olie og gas, men af vedvarende energi som sol, vind, vand og geotermi.

Her er nogle konkrete ideer til, hvad du kan gøre:

 • Bak op om dem, der arbejder for, at verden bliver fri for de klimaskadelige energiformer, og at investeringerne i stedet går til vedvarende energi.
  Du kan både bakke op om politikere, virksomheder og organisationer, der arbejder for netop det
 • Vask dit tøj sjældnere og i koldere vand.
  Det meste tøj behøver ikke en tur i vaskemaskinen, hver gang du har brugt det. Tøj bliver rent allerede ved 30 grader. Det formindsker dit CO2 udslip, og du kan halvere dine udgifter
 • Brug mere bæredygtige former for transport.
  Skift til en elbil, brug delebil, kør mere med offentlig transport og vælg cyklen eller en rask gåtur, når du kan. Flyv mindre
 • Læg låg på gryden når du koger vand.
  Det reducerer den energi, du skal bruge med 75%
 • Tør dit tøj i det fri.
  Processen med en tørretumbler sluger strøm, belaster miljøet og slider på tøjet, som hurtigere går i stykker, så man må ud at købe nyt tøj.
  En familie kan spare 2.500 kr. om året ved at droppe tørretumbleren
 • Skyl ikke af før du fylder opvaskemaskinen, men skrab blot madrester af.
  Maskinen er lavet til at tage resten 
 • Brug apps eller hjemmesider (f.eks. sparenergi.dk) til at se, hvornår prisen på el er billigst.
  Det gavner klimaet, hvis vi fordeler elforbruget mere jævnt 
 • Hæld kun så meget vand på kedlen, som du skal bruge.
  Det kræver mindre energi at varme mindre vand op
 • Sluk for lyset i rum, der ikke bliver brugt.
  Når du slukker for lyset, selv i nogle sekunder, sparer det mere energi, end der er brug for at tænde igen.

 

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Oprindeligt skrevet af Helle Trolle, Ballerup Bibliotekerne.

  Materialer