FNs verdensmål 4

Af Tina
22.01.24
Lige mange piger og drenge kommer på skolebænken

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 4 ud på?

Verdensmål 4 handler om, at alle skal have adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring.

Selvom alle Verdensmål hænger sammen, så er mål 4 om kvalitetsuddannelse til alle måske alligevel det vigtigste af målene.

Det mener de 10 millioner mennesker, der besvarede FN’s online afstemning om hvilket Verdensmål, der var vigtigst for dem og deres familie, i hvert fald.

På verdensplan går det heldigvis fremad på den lange bane.
Hvor det i 1970 kun var cirka 75 % af verdens befolkning, der gennemførte grundskolen, steg tallet til over 80 % i firserne, og fra 2000 steg tallet igen, så lige over 90 % af verdens børn i dag gennemfører.

Hvor det tidligere oftere var drengene, der fik muligheden, er der nu næsten lige mange drenge og piger, der starter i skole.

Men coronanedlukningerne ramte skoler og skolebørn verden over med kolossal kraft.

FN’s Børneorganisation UNICEF kalder pandemien for den største uddannelseskrise nogensinde.
Nedlukningerne ramte flere end 1,6 milliarder elever og studerende, og læringstabet har været både enormt og ulige.

Verdensmål 4 i Danmark: 45.000 unge uden uddannelse eller arbejde  

Det danske skolesystem er internationalt anerkendt for at være et af de bedste og mest lige i verden.

Men også i Danmark er der udfordringer i skolesystemet.
I en dansk sammenhæng er der fokus på at bryde den negative sociale arv, så de børn, der kommer fra bogligt svage hjem, også får en uddannelse.

Flere skal også videreuddanne sig og tage en erhvervsuddannelse.
I dag er omkring 43.000 danske unge mellem 15 og 24 år hverken i gang med en uddannelse eller i arbejde, og selvom det er et lille fald i forhold til de foregående år, så er andelen stadig næsten dobbelt så høj som den danske målsætning for de unge.

Hvem arbejder for lige adgang til uddannelse og livslang læring her i kommunen?

Lektiehjælpen på Albertslund Bibliotek er et fantastisk godt eksempel på lokale ildsjæle, der løfter en kæmpe opgave i forhold til den del af mål 4, der handler om, at alle skal have lige adgang til god uddannelse. 

Den del af verdensmål 4 som handler om at give alle mulighed for livslang læring, er der ligeledes mange frivillige ildsjæle på Albertslund Bibliotek, der støtter op om. 

Det er f.eks. de frivillige IT-hjælpere i IT-stuen, der tilbyder gratis IT-hjælp til alle borgere i Albertslund og det er de frivillige fra Tal Dansk-cafeen, der hver uge hjælper udlændinge med at mestre det danske sprog. 

Hvad kan du gøre for at hjælpe til med, at vi sammen opnår mål?

En helt oplagt mulighed er selvfølgelig at tilbyde din hjælp hos et af Albertslund Biblioteks allerede eksisterende læringstilbud. 

Her er alt allerede sat i system, der er en masse andre frivillige at mødes med, og du kan derfor hurtig komme i gang med at hjælpe. 


   

 

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Oprindeligt skrevet af Helle Trolle, Ballerup Bibliotekerne.

Materialer