FNs Verdensmål 3

Af Tina
15.01.24
På en generation er levealderen steget med syv år

Indhold i denne artikel:

Hvad er verdensmål 3?

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre skal have mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk.

Inden 2030 skal der være gjort en ende på epidemierne aids, malaria og tuberkulose, og alle i verden skal have adgang til vacciner og en grad af universel sygesikring.

På verdensplan er der sket store fremskridt de seneste år.

I dag forventes mennesker at leve i gennemsnit syv år længere end i 1990.
Det er faktisk faldet lidt – i 2019 var det næsten ni år længere end i 1990, men coronapandemien fik den forventede levealder til at falde.

Men der har været enorme sundhedsfremskridt den sidste generation.
Siden 1990 er antallet af børn, der dør, før de er fyldt fem år, faldet med 61 procent, og andelen af mødre, der dør i barselssengen, er faldet med 38 procent mellem 2000 og 2017.

Men Verdensmål 3 hænger tæt sammen med Verdensmål 1: Hvis vi skal komme dårligt helbred til livs, må vi også bekæmpe fattigdom.

Med fattigdom følger nemlig urent vand, dårlig hygiejne og manglende adgang til medicin, som er afgørende for, om man dør af sygdomme som hiv, diarré og lungebetændelse, der godt kan behandles.

Samtidig skal der investeres rigtig mange flere penge i indsatserne mod hiv, tuberkulose og malaria, hvis målene for at bekæmpe dem inden 2030 skal nås.

Vi skal sikre den lige ret til sundhed

I Danmark har alle ret til at blive behandlet gennem den offentlige sygeforsikring.

I en dansk sammenhæng handler Verdensmål 3 derfor især om at bekæmpe ulighed i sundhed, styrke mental sundhed, bekæmpe kræft og kroniske sygdomme samt at forebygge tobaksrygning og stof- og alkoholmisbrug.

På flere områder går det godt for sundhed og trivsel i Danmark.
Den gennemsnitlige levealder for både mænd og kvinder stiger, og andelen af danskere, der overlever kræft, er steget støt og roligt de sidste 15 år.
Brugen af psykofarmaka er også steget noget den sidste håndfuld år.

Hvem arbejder med verdensmål 3 i Danmark?

Headspace er et godt eksempel på en af de aktører i Ballerup Kommune, der arbejder med verdensmål 3. 

Headspace er et samtaletilbud for unge med det formål at styrke de unges mentale sundhed. 
De rådgivere der varetager samtalerne, er ikke psykologer, men frivillige i alle aldre. Fælles for dem er, at de brænder for at hjælpe, er interesserede i at lytte og er gode til at stille alle de rigtige spørgsmål. 

Det er gratis at få en rådgivende samtale hos Headspace, du kan være anonym, og det er muligt at komme ind fra gaden uden at bestille tid.
(Læs mere hos Headspace her).

Hvordan kan du hjælpe med verdensmål 3?

  • Vær med til at øge forståelse for og støtten til mentale sundhedsproblemer som depression, misbrug eller demens
  • Bliv frivillig i Headspace, Kræftens Bekæmpelse, SIND, Parkinsonforeninger eller en anden NGO, der arbejder for at udrydde sygdomme
  • Vær opmærksom og kærlig over for dine medmennesker  
  • Hold din krop sund med motion, sund mad og rigeligt med vand
  • Bliv en del af sociale fællesskaber, da det øger både den psykiske og fysiske trivsel
  • Hold aldrig op med at lære. At deltage i arbejde eller uddannelsesaktiviteter modvirker depression hos ældre. Så lær et nyt sprog eller start i en bogklub


Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Oprindeligt skrevet af Helle Trolle, Ballerup Bibliotekerne.

Materialer