Litteraturen ud i rummet

Hvad sker der, når en tekst løsrives fra den fysiske bog ogmøder læseren i et konkret oplevelsesrum? Det forsøger Det litterære Udstillingshus at afsøge gennem tre eksperimenterende udstillinger med store klassikere i centrum: Utopia af Thomas More, Hamlet af William Shakespeare og Ulysses af James Joyce.

Det litterære udstillingshus logo

Det litterære Udstillingshus er en nyskabende hybridmellem litteratur, billedkunst og scenografi.

I et parallelt samskabelsesforløb mellem tre forskellige kunstnergrupper og bibliotekerne i Albertslund, Hels- ingør og Frederiksberg udvikles tre store udstillinger, som skal turnere mellem de tre biblioteker. Det litterære Udstillingshus har åbent fra januar til november 2016. Første åbning bliver på Frederiksberg 13. januar, herefter følger Albertslund 20. januar og Helsingør 2. februar.
Velkommen!

Biblioteket Frederiksberg sætter fokus på selve læseoplevelsen af James Joyces moderne klassiker Ulysses – indbegrebet af den store fortælling om kærlighed og utroskab, om byen og hverdagen. Ulysses bobler over med encyklopædisk viden og er blandt meget andet præget af en stærk satire og humor. Udstillingen, som bibli- oteket skaber sammenmed Unges Laboratorier for Kunst/Statens Museum for Kunst, skildrer, hvad der sker, når læseren møder ’stream of consciousness’ – den flydende uredigerede tankestrøm, som flyder fra de godt 800 sider: en ord- og sætningsstrøm spreder og samler sig på bibliotekets reoler, hvor man fra bevægelsesfølsomme højtalere vil opleve bogens mange stemmer tale til sig.

Albertslund Bibliotek fejrer 500-året for værket Utopia af Thomas More med en udstilling som går på opdagelse i værkets tvetydige udsagn. En ur-science fiction om menneskets trang til at søge ud over landkortets og virke- lighedens grænser. Med dette værk opfinder Thomas More begrebet utopi, et begreb som ikke lader til at miste sin relevans foreløbig. Men hvad ligger der egentlig bag? More planter i sit værk allerede en tvetydighed i begre- bet om ’det gode ikke-sted’. Værket som præsenterer en radikalt anderledes idealverden, slører samtidig sig selv i en leg med virkelighed og fiktion. Udstillingen præsenterer en fortolkning af værket og dets fiktive lag i samar- bejdemed scenograferneBetinaBirkjær og Luise Midtgaard fra LunaPark Scenekunst.

Biblioteket Kulturværftet i Helsingør ligger lige over for Kronborg og må derfor tage et livtag med Shakespeares skuespilHamlet og de berømte ord: TOBEORNOT TOBE.Men ord kan gentages såmange gange, at demister deres betydning og reduceres til sproglige arkivalier. Derfor forsøger udstillingen ved hjælp af rumlige greb at revitalisere Hamlet ved at stille spørgsmålene: hvad ligger før disse ord, og hvad ligger efter? Hvilke fortællinger, karakterer og menneskelige dramaer er egentlig gemt i Shakespeares tragedie, hvor 8 mennesker dør, og gal- skab, kærlighedssorger, intriger, tab, gåder og forræderi skyller ind over scenen? Udstillingen udfolder tematisk Hamlet i 9 installationer, skabt sammenmed scenograf Maja Ziska Lind og designer Mette K. Johansen.

 

Fakta om Det Litterære Udstillingshus:

  • Det Litterære Udstillingshus er skabt i samarbejde mellem tre biblioteker: Albertslund Bibliotek, Biblioteket Frederiksberg og Biblioteket Kulturværftet i Helsingør
  • Det Litterære Udstillingshus er en nytænkning af bibliotekets rolle i et ændret litterært kredsløb
  • Det Litterære Udstillingshus benytter sig af museale kurateringsstrategier til at synliggøre litteraturen
  • Projektet er støttet økonomisk af Kulturstyrelsen


Kontaktoplysninger:

ALBERTSLUND BIBLIOTEK
Projektleder Sigrid Radisch Bredkjær / srb@albertslundbib.dk / direkte 43687036 / mobil 22622648

SKS logo 

FB logo

HB logo