Låner på Albertslund Bibliotek

Alle kan gratis bruge biblioteket, men der opkræves betaling for fotokopier, udskrifter og andre særlige ydelser.

Sådan bliver du låner

Du kan blive oprettet som låner ved at møde personligt op på biblioteket med et gyldigt ID, eller med MitID på vores hjemmeside .

Voksne bruger normalt sundhedskortet som lånerkort. Dit lånerkortnummer er det samme som dit cpr-nummer. Du kan dog få et særligt lånerkort ved at vise gyldig legitimation.

Børn og unge under 18 år skal medbringe en skriftlig tilladelse fra forældrene for at blive lånere. Du kan hente en indmeldelsesblanket på biblioteket eller du kan også printe indmeldelsesblanketten.

Hvis biblioteket får din e-mail-adresse eller dit mobiltelefonnummer, kan du få meddelelser fra biblioteket via mail eller sms, fx hjemkaldelser, reserveringsmeddelelser mv.

Du kan downloade app’en ’Biblioteket’ til din mobil eller tablet, og logge dig ind som låner på Albertslund Bibliotek. Her kan du se, hvad du har lånt og hvornår det skal afleveres. Du kan se dine reservationer, og du kan reservere og forny materialer. Du kan også få besked om hjemkaldelser, reserveringsmeddelelser mv via app’en

At være låner

Dit lånerkort/sundhedskort og pinkode er personligt, og skal benyttes hver gang du låner. Du er ansvarlig for alt, hvad der er lånt på dit kort.

Biblioteket skal straks have besked, hvis du mister dit lånerkort eller sundhedskort. Kortet bliver da spærret, så andre ikke kan misbruge det.

Husk at give biblioteket besked, hvis du skifter adresse, telefonnummer eller emailadresse.

Hvor længe må du låne?

Lånetiden er normalt 1 måned, og du kan forlænge dine lån én måned ad gangen, hvis materialerne ikke er reserveret af andre. Du kan forny dine lån 7 dage før afleveringsfrist og maksimalt forny et lån tre gange.

Særligt efterspurgte eller aktuelle materialer kan have en kortere lånetid. Dette er tydeligt markeret på materialets omslag. Film på dvd kan lånes i 7 dage. Spil (konsolspil og brætspil) kan lånes i 14 dage.

Hver gang du låner eller fornyer lån på biblioteket, får du en udlånskvittering med afleveringsdato.

Når du afleverer materialer, bliver lånet slettet i overensstemmelse med persondataloven. Biblioteket kan derfor ikke se, hvad du tidligere har lånt.

Pinkode

Når du bliver oprettet, får du samtidig en pinkode, som du skal bruge sammen med lånerkortet, når du bruger bibliotekets tilbud. Pinkoden består af fire tal, som du selv vælger. Koden er hemmelig – når tallene er tastet ind, kan ingen, heller ikke bibliotekets personale, se koden.

Med pinkoden kan du:

 • reservere bibliotekets materialer hjemmefra
 • se hjemmefra hvad du har lånt og hvornår det skal afleveres
 • forny dine lån hjemmefra
 • benytte bibliotekets selvbetjeningsautomater
 • benytte fx eReolen, Filmstriben og en række andre netmedier, hvis du bor i Albertslund Kommune.

  Du får pinkoden ved personlig henvendelse på biblioteket. Vi har desværre ikke mulighed for at sende pinkoden til dig, hverken elektronisk eller med posten. Når du opretter dig selv som låner med MitID laver du selv en pinkode.

Hvis du afleverer for sent

Voksne lånere skal betale gebyr, så snart afleveringsdatoen er overskredet, uanset om biblioteket har udsendt en hjemkaldelse eller ej. Gebyrerne bliver opkrævet pr. afleveringsdato, ikke for hvert materiale.

Taksterne kan du se under Priser og gebyrer.

Børn under 14 år bliver ikke opkrævet gebyr de første 5 uger.

For både voksne og børn gælder det, at biblioteket efter 6 uger udsender en saldoopgørelse, som dækker genanskaffelse af materialet. Afleveres materialet vil der kun skulle betales gebyret. Betales der ikke efter udsendelse af saldoopgørelse, vil sagen automatisk overdrages til kommunens opkrævning.

Reglerne gælder også for materialer, som du har afleveret i bibliotekets postkasse. Aflevering i postkassen er på eget ansvar.

Skylder du biblioteket 200 kroner eller derover i gebyrer, bliver du udelukket fra at låne, indtil alt er betalt.

Pas på det du låner

Hvis noget du har lånt går i stykker eller bliver væk, skal du erstatte det.

Du kan få pengene igen, hvis materialet dukker op, men du skal stadig betale gebyret, hvis materialet er afleveret for sent. Husk kvitteringen, da denne gælder som dokumentation.

Du kan ikke erstatte et bortkommet materiale ved selv at købe et nyt.

Biblioteket hæfter ikke for skader, som er opstået ved, at du bruger bibliotekets materialer.

Sæt dine reserveringer i bero

Hvis du skal ud og rejse, og ikke vil gå glip af at få dine reserverede bøger, så kan du sætte din reserveringer i bero.

Sådan gør du:

 • Log ind på hjemmesiden med dit cpr-nummer og pinkode.
 • Klik på 'Min side'
 • Gå ind under 'Brugerprofil'
 • Her kan du indsætte den periode, hvor vi ikke skal sætte reserveringer til side til dig.

Opførsel på biblioteket

Er du i tvivl om, hvordan du og andre skal opføre sig på biblioteket, så henviser vi til vores Ordensreglement