Reglement

Alle kan gratis bruge biblioteket, men der opkræves betaling for fotokopier, udskrifter og andre særlige ydelser.

Sådan bliver du låner

Voksne bruger normalt sygesikringsbeviset som lånerkort. Dit lånerkortnummer er det samme som dit cpr-nummer. Du kan dog få et særligt lånerkort ved at vise gyldig legitimation.

Børn under 16 år skal medbringe en skriftlig tilladelse fra forældrene for at blive lånere. Du kan hente en blanket til at udfylde på biblioteket eller du kan printe indmeldelsesblanketten her.

Hvis biblioteket får din e-mail-adresse eller dit mobiltelefonnummer, kan du få meddelelser fra biblioteket via mail eller sms.

Du kan også selv oprette dig som låner på Albertslund Bibliotek.

At være låner

Dit lånerkort/sygesikringsbevis er personligt og skal benyttes hver gang du låner. Du er ansvarlig for alt, hvad der er lånt på dit kort.

Du skal også bruge dit lånerkortsygesikringsbevis, hvis du vil bruge en internet-pc, studierummet eller have adgang til f.eks. spil og specielle bøger, som kun kan bruges på biblioteket.

Biblioteket skal straks have besked, hvis du mister dit lånerkort eller sygesikringsbevis. Kortet bliver da spærret, så andre ikke kan misbruge det.

Husk at give biblioteket besked, hvis du skifter adresse.

Hvor længe må du låne?

Lånetiden er normalt 1 måned, men du kan forlænge dine lån én måned ad gangen, hvis materialerne ikke er reserveret af andre.

Særligt efterspurgte eller aktuelle materialer kan have en kortere lånetid. Dette er tydeligt markeret på materialets omslag.

Hver gang du låner eller fornyer lån på biblioteket, får du en udlånskvittering med afleveringsdato.

Du kan altid få oplyst, hvad du har lånt, og hvornår det skal afleveres.

Når du afleverer materialer, bliver lånet slettet i overensstemmelse med persondataloven. Biblioteket kan derfor ikke se, hvad du tidligere har lånt.

Pinkode

Hvis du har en pinkode til biblioteket kan du:

 • reservere bibliotekets materialer hjemmefra
 • se hjemmefra hvad du har lånt og hvornår det skal afleveres
 • forny dine lån hjemmefra
 • benytte bibliotekets selvbetjeningsautomater
 • benytte eReolen, Filmstriben samt flere e-Resurser (elektroniske opslagsværker)

Din pinkode består af fire tal som du selv vælger. Koden er din egen lille hemmelighed - når tallene er tastet ind, kan ingen, heller ikke bibliotekets personale, se koden.

Du får pinkoden ved personlig henvendelse på biblioteket. Vi har desværre ikke mulighed for at sende pinkoden til dig, hverken elektronisk eller med posten.

Hvis du afleverer for sent

Voksne lånere skal betale gebyr så snart afleveringsdatoen er overskredet, uanset om biblioteket har udsendt en hjemkaldelse eller ej. Gebyrerne bliver opkrævet pr. afleveringsdato, ikke for hvert materiale.

Taksterne kan du se under Priser og gebyrer.

Biblioteket begynder først at opkræve gebyr af børn under 14 år efter den sjette uge efter afleveringsdatoen.

Efter 6. uge overgår mellemværendet til Opkrævningen i Borgerservice, da biblioteket betragter materialet som bortkommet. Der må forventes pålagt ekspeditionsgebyr, når sagen overdrages til Opkrævningen. Men afleverer du materialet inden opkrævning, skal du kun betale gebyret.

Reglerne gælder også for materialer, som du har afleveret i bibliotekets postkasse, og aflevering i postkassen er på eget ansvar.

Skylder du biblioteket 200 kroner i gebyrer, bliver du udelukket fra at låne, indtil alt er betalt.

Pas på det du låner

Hvis noget du har lånt går i stykker eller bliver væk, skal du erstatte det.

Du kan få pengene igen, hvis materialet dukker op, men du skal stadig betale gebyret, hvis materialet er afleveret for sent. Husk kvitteringen, da denne gælder som dokumentation.

Du kan ikke erstatte et bortkommet materiale ved selv at købe et nyt.

Biblioteket hæfter ikke for skader, som er opstået ved, at du bruger bibliotekets materialer.

Sæt dine reserveringer i bero

Hvis du skal ud og rejse, og ikke vil gå glip af at få dine reserverede bøger, så kan du sætte din reserveringer i bero.

Sådan gør du:

 • Log ind på hjemmesiden med dit cpr-nummer og pinkode.
 • Klik på 'Min side'
 • Gå ind under 'Brugerprofil'
 • Her kan du indsætte den periode, hvor vi ikke skal sætte reserveringer til side til dig.

Vis hensyn

 • Tag hensyn til andre, som bruger biblioteket
 • Telefonsamtaler skal foregå, så de ikke generer andre. Sæt mobilen på lydløs og vent helst med samtalerne, til du er uden for biblioteket igen
 • Du må ikke spise, drikke eller ryge på biblioteket
 • Du må ikke medbringe dyr på biblioteket
 • Du skal følge henstillingerne fra de ansatte på biblioteket. I modsat fald kan du blive bortvist eller udelukket fra at bruge biblioteket i en periode.

Privatlivspolitik vedrørede brug af biblioteks hjemmeside

Anonymitet og sikkerhed

Brugen af Albertslund Biblioteks hjemmeside er anonym. Vi registrerer kun personlige data ved brug af særlige moduler i bibliotekssystemet Integra. Det sker i forbindelse med reserveringer, lånerstatus og henvendelser via e-mail. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.

Ved brug af persondata i forbindelse med reserveringer og lånerstatus anvendes - i overensstemmelse med gældende lovgivning - 128 bit-kryptering.

Biblioteket efterlever kravene i Lov om behandling af personoplysninger m.h.t. behandlingen af personoplysninger i elektronisk form.

Statistik

For at kunne følge brugen af bibliotekets netsted registreres brugernes IP-adresser på bibliotekets webserver. Registreringen fjernes kvartalsvis af bibliotekets system-administrator.

Bibliotekets firewall logger brugernes IP-adresser. IP-adresserne gemmes i 2 dage, hvorefter de automatisk slettes.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside.