Tilgængelighedserklæring for hjemmesiden

Albertslund Bibliotek forpligter sig til at gøre denne hjemmeside tilgængelig - nemlig https://www.albertslundbibliotek.dk

Jf. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

Oplever du ikke tilgængeligt indhold på hjemmesiden

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Albertslund Bibliotek, hvis du oplever, at der er ikke tilgængeligt indhold på hjemmesiden - kontakt os via e-mail: bib.web@albertslund.dk

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:
Bibliotekernes fælles hjemmesidesystem, som driftes af Det Digitale Folkebibliotek, er med udgangspunkt i Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside, https://bibliotek.kk.dk, blevet testet af konsulentfirmaet Sensus.

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. Ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. Ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. Ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • CMS
  Sitet er baseret på bibliotekernes nationalt udviklede CMS. Fejl og mangler i CMS vedrørende webtilgængelighed i forhold til eksempelvis struktur, billedvisning og opmærkning kan ikke udbedres lokalt. Der kan derfor være elementer på sitet, der ikke overholder gældende krav, og som vi desværre ikke selv kan afhjælpe.

  Billeder (WCAG 1.1.1 “Ikke-tekstbaseret indhold” ) 
  Der er eksempler på, at dekorative billeder ikke er skjult for skærmlæsere (tom alt-tag mangler). Endvidere mangler der beskrivende tekster til billeder, der indsættes i indholdsfelter. 

  Layout (WCAG 1.3.1 “informationer og relationer” )
  Der er eksempler på, at formularer indeholder elementer, som hører logisk sammen, men som ikke er grupperet. Fx kategorier under arrangementer.

  Inputfelter og unikke id´er (WCAG 1.3.1 “informationer og relationer”) 
  Der er eksempler på at inputfelter har samme id´er, hvor disse burde være unikke. 

  Kontrast (WCAG 1.4.3)
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. tekster i overlays på forskellige indholdstyper samt forsidekarrusel, pile til navigation samt hjælpetekster.  

  Tastatur (WCAG 2.1.1 “Tastatur”) 
  Der er funktioner, der ikke kan betjenes fuldt ud via tastatur, fx. filtrering / søgning på arrangementer, kontaktformularen.

  Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” )
  Der er eksempler på, at fokuserbare komponenter ikke opnår fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, fx er overskrifter er ikke semantisk HTML i standardoverskriften /e-materialer
  Navigation i forsidekarruseller via tabulering er vanskelig, man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kan kun få fat i det første materiale. Datovælger på oversigten over arrangementer får ikke fokus, når den åbnes.

  Linkede billeder (WCAG  2.4.4 “Formål med links”)
  Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, fx. oversigten over biblioteker.

  Synligt fokus (WCAG 2.4.7 “Synligt fokus”)
  Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, fx. i nyhedsoversigten, forsidekarrusel.

  Navn, rolle, værdi (WCAG 4.1.2 ”Navn, rolle, værdi”)
  Der er eksempel på at navn og rolle ikke kan bestemmes programmeringsmæssigt, f.eks. på formularelementet for mellemværender

Uforholdsmæssig stor byrde

Inputfelter og unikke id´er (WCAG 1.3.1) 
Der er eksempler på at inputfelter har samme id´er, hvor disse burde være unikke. 

Linkede billeder (WCAG  2.4.4 “Formål med links”)
Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, fx. oversigten over biblioteker.

Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” )
Navigation i forsidekarruseller via tabulering er vanskelig, man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kan kun få fat i det første materiale.

Synligt fokus (WCAG 2.4.7 “Synligt fokus”)
Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, fx. i nyhedsoversigten, forsidekarrusel.

Kontrast (WCAG 1.4.3)
Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. tekster i overlays på forskellige indholdstyper samt forsidekarrusel, pile til navigation.  

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det Digitale Folkebibliotek, som leverer bibliotekernes hjemmesidesystem, har i den løbende drift og udvikling af hjemmesiden fokus på at udbedre de kendte udeståender. Der laves releases 3-4 gange årligt, hvor der kommer forbedringer med. Derudover er der lavet vejledning og undervisningsmateriale til bibliotekernes webredaktører.

Det Digitale Folkebibliotek har endvidere sat gang i udviklingen af næste generation af hjemmesiden, som skal i drift ultimo 2023. Her stilles der krav om tilgængelighed som en del af udviklingen.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 23. sept. 2020

Erklæringen blev senest revideret den 24. september 2021