Grafisk fremstilling af uro

Det svære sind

Af Anonym (ikke efterprøvet)
13.10.23
Litteratur kan give indblik i det, der ofte forbliver usagt - og derigennem nedbryde barrierer og skabe medfølelse.

På bibliotekets nye temabord kan du finde bøger, der fagligt og fiktivt, belyser sindets skyggeside og åbner samtalen om psykisk sygdom.

Materialer