Børnene i Albertslund fik en ekstra stor julegave i 2021

Af Anonym (ikke efterprøvet)
12.01.22
Bøger til en kvart million kroner til projektet BOGglad!

Der findes bløde pakker, hårde pakker, lette pakker og så findes der de pakker, der slet ikke kan være under juletræet. Sådan én fik børnene i Albertslund i 2021, da Slots- og Kulturstyrelsen bevilligede ca. en kvart million kroner til bøger til en stor del af byens institutioner. Baggrunden er puljen BOGglad, hvor der på finansloven 2021 var afsat 24,5 millioner til at styrke børns møde med litteraturen gennem bogsamlinger i deres institutioner.

Det er Albertslund Bibliotek, der står bag ansøgningen til puljen i samarbejde med sprog- og skolekonsulenterne og en række institutioner i kommunen.

”Vi er så glade for, at vi fik pengene hjem, og at det nu er muligt at sikre, at rigtig mange børn i Albertslund oplever en hverdag, hvor bøger er tilgængelige. Bøger åbner verdener op, og styrker selv helt små børns fantasi, empati og sproglige udvikling”, fortæller børnekulturformidler Marie Blædel Larsen, der er tovholder på projektet, og fortsætter; ”Vi skal lave bogsamlingerne sammen med børnenes pædagoger, så vi sikrer, at de er i øjenhøjde og relevante for netop de børn, der skal have dem – og selvfølgelig af høj kvalitet”

Samarbejde og en stærkere bogkultur

Der har været stor interesse for at deltage i projektet fra byens børneinstitutioner, og i alt deltager 12 institutioner fordelt på ni dagtilbud, dagplejen og to SFO’er. Det betyder, at omkring 1250 børn i alderen 0-12 år, får glæde af bøgerne. Som en del af projektet skal samarbejdet styrkes mellem institutionerne og biblioteket, og her er planen bl.a. at understøtte bogsamlingerne gennem udstillinger, højtlæsning og børneteater på biblioteket, samt styrke vidensdelingen om en god hverdag med bøger institutionerne imellem. 

Albertslund Bibliotek ser frem til samarbejdet og til at styrke bogkulturen. ”Det her er en unik mulighed for at styrke en hel generation af børns forhold til bøger” slår bibliotekschef Marie-Louise Fischer Hoffmann fast og understreger: ”Den tidlige indsats og dannelse af børns glæde ved bøger er et helt centralt indsatsområde for biblioteket, og så er vi bare super glade for at styrke vores samarbejde med institutionerne”

Arbejdet med at lave bogsamlingerne og styrke samarbejdet starter allerede i januar. Under coronasikre forhold, selvfølgelig.

Tillykke til børnene i Albertslund!

Tags