Psykisk sygdom

08.10.21
Emneliste for voksne

LYT : Danmarks Radios tema om psykisk sygdom samler en lang række udsendelser om emnet. Hør eksperter fra Psykiatrifonden gæste Hjernekassen, hør om tabuer og udbredelse i Kejser, eller lyt til Brinkmanns briks, der fokusere på de pårørende. Du finder oversigten over udsendelser på Programmer | DR LYD. I Skønlitteratur på P1 fokuseres på Litteratur på recept. Hvad dur litteratur egentlig til? Kan litteratur lindre lidelser? Sundhedsbranchen har taget litteraturen til sig og lader fx skønlitteratur indgå i pensum på medicinstudiet på SDU, mens der forskes internationalt i feltet narrativ medicin. I dagens udsendelse udforsker værten sammen med gæsterne, hvordan skrivning og litteratur helt konkret kan hjælpe mennesker med psykisk sygdom til at få positive oplevelser og meningsfuldt samvær med andre.

FAGLITTERATUREN OG ONLINE : Faglitteraturen er stor og mangfoldig. På biblioteket står mange bøger om psykisk sygdom under tallet 61.642, der er tallet for psykiatri & klinisk psykologi. Spørg bibliotekaren, hvis du er på jagt efter noget specifik inden for faglitteraturen om psykisk sygdom, behandlinger, vejledninger oma.
Psykiatrifonden: ”Psykiatrifonden er en privat, sygdomsbekæmpende organisation. Vi kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide".
SIND:  SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.”
Bedrepsykiatri: "Bedrepsykiatri arbejder for bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag. Og vi kæmper for flere ressourcer og bedre behandling i alle grene af psykiatrien. Vi taler pårørendes sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien. Vi opsamler og genererer viden om psykiatri og værdien af pårørende. Vi støtter og rådgiver pårørende – både nationalt i vores rådgivning og lokalt gennem vores lokalafdelinger.”

Emnelisten kan hentes på biblioteket eller downloades fra nedenstående link

Filer