retsinformation.dk

Retsinformationen

Adgang
Adgang for alle
Retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter.

Det overordnede formål med det statslige retsinformationssystem, som omfatter netstederne retsinformation.dk og lovtidende.dk, er at sikre, at der findes eet sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til alle normerende forskrifter og til Lovtidende i elektronisk form.

Se vejledning her