Infomedia

Adgang
Kun adgang fra biblioteket
Artikler fra danske aviser.
Danmarks største artikeldatabase med fuldtekst adgang til danske artikler fra landsdækkende dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Information. M.h.t. Børsen er der kun adgang til det korte oversigtsformat.
 
NB: Hvis du allerede er logget ind på vores hjemmeside, skal du vælge autologin på infomedia. Spørg gerne personalet, hvis du er i tvivl.