Fysik/kemifaget

Adgang
Adgang hjemmefra med pinkode
FysikKemifaget.dk er struktureret efter menupunkterne Fysik og Kemi, samt tværgående temaer

Materialet på FysikKemifaget.dk er hverdagsnært og præget af tværfaglighed overalt, hvor det giver mening.

FysikKemifaget.dk er opbygget omkring faglige artikler skrevet i et klart og forståeligt dansk, hvor svære fagudtryk er forklaret direkte på skærmen.