Faktalink

Faktalink

Adgang
Login kræver bopæl i Albertslund
Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.

Her finder du artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen opdateres og øges løbende. Du kan finde flere tusinde links og henvisninger. 

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Der er fri adgang til Faktalinks oversigtsartikler, men for at læse hele artiklen skal du logge ind.

Se introfilm til Faktalink her