Danskernes Historie Online

Adgang
Adgang for alle
Danskernes Historie Online (tidligere Slægtsforskernes Bibliotek) er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede

Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden. Der er i dag mere end 21.600 titler online.

Man kan søge i slægtsbibliotekets samlinger og søge fritekst i alle online-værker ved hjælp af bibliotekets søgninger.

Danskernes Historie Online blev etableret i 2012 af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere (slaegt.dk). Det primære formål med Danskernes Historie Online er at digitalisere litteratur inden for kategorierne lokalhistorie, slægtshistorie, personalhistorie, kildeskrifter, opslagsværker og hjælpemidler.

Se søgevejledningen her