Dansk Biografisk Leksikon

Adgang
Adgang for alle
Dansk Biografisk Leksikon indeholder over 13.000 artikler om danskere og udlændinge, der har haft stor betydning for dansk samfundsliv og dansk kultur.

Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. Udover artikler om danskere og udlændinge, der har haft stor betydning for dansk samfundsliv og dansk kultur finder du desuden artikler om danskere, hvis indsats har ligget i udlandet. Dansk Biografisk Leksikon indgår i Den Store Danske.