Biologifaget.dk

Adgang
Adgang hjemmefra med pinkode
Biologifaget.dk rummer viden om de store biologiske sammenhænge i naturen, de fysiologiske processer i kroppen og det mikroskopiske på celleniveau.

Artiklerne er opdelt i to sværhedsgrader og spiller sammen med billeder, film- og lydklip. Biologifaget.dk rummer en lang række faglige artikler, der introducerer centrale biologiske begreber og sammenhænge som baggrund for diskussion af aktuelle miljø- og sundhedsspørgsmål. 

Igennem fagtekster, filmklip, praktiske aktiviteter samt faglig læsning og skrivning lægges der op til faglig fantasi. Arbejdet med portalen danner grobund for forståelse af spørgsmål knyttet til sundhed, miljø og naturvidenskabens arbejdsmetoder og frembringelse af viden.

Målgruppe: primært 7-9. klasse i folkeskolen