Arkiv.dk

Adgang
Adgang for alle
I arkiv.dk kan du søge i flere end 580 danske arkivers samlinger.

Arkivernes samlinger består af meget forskelligt materiale: Arkivalier, fotografier, tegninger, avisudklip, film- og lydoptagelser og meget mere.
Du kan søge i alt materialet under ét eller afgrænse til f.eks. kun at søge efter billeder.

Alle har adgang til arkiv.dk. Du kan dog også oprette dig som bruger med dit NEM-ID og få endnu flere muligheder for at udforske arkiverne.

Materialet er indleveret af borgere, foreninger, virksomheder eller institutioner efter frivillig aftale. Der er ikke afleveringspligt på arkivmateriale af privat oprindelse, som der f.eks. er for det statslige og kommunale materiale. Du kan derfor ikke regne med, at arkiverne har arkivmateriale, der fortæller om enhver side af historien.

Du kan se her, hvilke arkiver, der bidrager til arkiv.dk.