Arkiv for dansk litteratur

Adgang
Adgang for alle
ADL er websted for den klassiske danske litteratur.

ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt. Forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte forfatterskab. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1938, med Gustaf Munch-Petersen som den nyeste forfattere.
Af hensyn til 70-års-klausulen i loven om ophavsret kan der først give adgang til tekster, når en forfatter har været død i 70. Se forfatterliste.