Lektørudtalelse

Forfatter: Erik Boas Pedersen

Bogen indeholder ti nyskrevne noveller af fortrinsvis nyere, unge, men også et par garvede, forfattere, Dorte Roholte og Kåre Bluitgen. Det givne, overordnede tema for novellerne hedder misundelse og jalousi, og som i tidligere bøger i samme serie, Stjernekiggeren og Spejlbilleder, kommer forfatterne, også i denne omgang, forbløffende flot kød på emnerne. Novellerne afsluttes åbent og giver plads for en meningsfuld diskussion. Begreberne kædes i novellerne sammen med fx begyndende kærlighedsforhold, rivaliserende veninder, konkurrerende venner, eller forholdet mellem børn/unge og deres forældre. Udgangspunktet er altid realistisk, og forfatterne bevæger sig velkendt og genkendende ind i de unges pubertetsliv, usikre følelser og indimellem besynderlige adfærd. En enkelt novelle, "The funny papers", af Hans Lucht, skildrer misundelsen i et modent, ophørt parforhold. Bogen er smukt illustreret af Lilian Brøgger, og til bogen hører en lærervejledning og idébog, hvor resumé og analyse opstilles, og hvor forfatterne lidt modstræbende kommenterer novellen og giver bud på en afslutning. Novellerne har klart kvalitet til selvlæsning fra 14-15 år, men den åbne slutning og det vedkommende indhold danner grundlag for meningsfuld undervisning i dansk i 9.-10. kl