Vision

Bibliotekets vision

Albertslund Bibliotek er mulighedernes og overraskelsernes sted. Biblioteket formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde til kommunens borgere og institutioner. Albertslund Bibliotek placerer sig centralt i det lokale kulturlandskab. Med god tilgængelighed, åbenhed, entusiasme samt kompetent og brugerorienteret service understøtter biblioteket demokrati, personlig udvikling og engagement i samfundslivet. Albertslund Bibliotek lægger vægt på, at miljøbevidsthed og fokus på bæredygtighed er naturlige elementer på alle niveauer i virksomhedens drift og kontakt med brugerne. Albertslund Bibliotek ønsker at være en arbejdsplads, hvor samarbejde, fleksibilitet og nye færdigheder sammen skaber et bibliotek i udvikling. 

Bibliotekets samlede profil karakteriseres ved nedenfor beskrevne facetter:

  • Oplevelsesarenaen - Vi tror på biblioteket som arena for inspirerende kulturoplevelser.

 

  • Centrum for læring, viden og IT - Vi tror på, at viden og information skaber menneskelig udvikling. Og vi tror, at biblioteket med afsæt i udviklingstendenser og brugerbehov har en hovedrolle i kvalificerede læringstiltag og formidling af viden og information.

 

  • Den samlende institution - Vi tror på biblioteket som en institution, der forener og støtter myndigheder, videns- og kulturproducenter og andre institutioners stræben efter at skabe menneskelig udvikling og kulturel aktivitet.

 

  • Brugerperspektivet - Vi tror på biblioteket som en institution, der møder brugerne med respekt og åben dialog. En institution med et kvalitativt og decentralt tilbud, der fremstår attraktivt og let at navigere i. Et bibliotekstilbud, hvor service, ydelser og kompetencer afspejler udviklingstendenser og brugernes behov. 

 

Bemærkning:

Ovenstående vision er udarbejdet med udgangspunkt i Vision for Albertslund Bibliotek, 9. december 2003 og Albertslundstrategien, vedtaget juni 2008. I Biblioteket forestår et arbejde med at udfolde værdierne og visionen til konkrete handlinger. Endelig skal visionen ses i relation det igangværende arbejde med at udforme en samlet kulturpolitik for Albertslund.