Godt nyt til slægtsforskere

06.01.21
Mediestream åbner midlertidigt for adgang til hele landet til 6 mio. avissider!

Nu har du chancen for at finde dine forældres bryllupsannonce eller få afkræftet den ’gode’ historie om snestormen i februar 1988, som din onkel plejer at fortælle til alle familiefesterne.

Det Kongelige Bibliotek åbner nu igen for online adgang hjemmefra til 67 digitaliserede aviser udgivet i perioden 1921-2002. Det drejer sig om bl.a. Aktuelt, Land og Folk, Nationaltidende, Aalborg Amtstidende, Fyns Venstreblad og mange andre. I alt mere end seks millioner avissider.

Det Kongelige Bibliotek har indgået en aftale med bla. Copydan, så der kan åbnes op for fri adgangen. Aftalen gælder dog kun så længe, at folkebibliotekerne er lukket ned. Det betyder, at Det Kongelige Bibliotek er forpligtede til at lukke for adgangen, når folkebibliotekerne igen får lov at åbne.

Læs mere om Mediestream her og find aviserne i www.mediestream.dk