FNs Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Af Tina
17.04.24
Mere krig igen – men fremskridt imod dødsstraf, mord og vold mod børn

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 16 ud på?

 Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, institutioner og politikere.

Lige nu er verden plaget af krig og konflikt, og både antallet af konflikter og antallet af dræbte i krig stiger.

De seneste, samlede globale tal dækker til og med 2022, og der døde flere end 204.000 mennesker i krig mellem stater – det højeste tal siden 1984. Dertil kommer konflikter mellem fx stater og oprørsgrupper.
Og tallet inkluderer ikke krigen i Gaza, der først startede i slutningen af 2023.

Kigger vi længere ud end kun på direkte krig og konflikt er der dog fremgang: Den globale mordrate er faldet med omkring en sjettedel siden 2000, flere og flere lande afskaffer dødsstraf, og markant flere lande har forbudt vold mod børn siden årtusindeskiftet.

Tilliden er høj i det danske samfund

Verdensmål 16 er et af de mål, hvor Danmark klarer sig rigtig godt, og Danmark er blandt verdens mindst korrupte lande.
Samtidig er tilliden i samfundet høj herhjemme.

Danmark har også deltaget i en lang række fredsbevarende missioner rundt om i verden siden 1948 for at beskytte civilsamfundet mod overgreb.

I en dansk kontekst handler Verdensmål 16 eksempelvis også om at brede voldsbegrebet ud, så det også rummer de danskere, der bliver udsat for psykisk og seksuel vold – eksempelvis kom stalking på straffeloven i 2022.

Mellem én og tre procent af den danske befolkning bliver udsat for vold hvert år, og tallet har været stabilt i 30 år – men antallet af voldsepisoder, der bliver anmeldt til politiet, er tredoblet på samme periode.
Det skyldes, at ofre nu er mere tilbøjelige til at anmelde overgreb, og ikke at der kommer flere voldsepisoder. 

Hvem arbejder med at fremme verdensmål 16 i Danmark?

Natteravnene
En frivillig social forening, der går ture i hold på tre m/k’er efter lokalt behov - middag, aften eller nat - i de karakteristiske gule jakker.
ennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksenkontakt, er Natteravnene med til at skabe tryghed og støtte børn og unge, der måtte have behov.
En af sideeffekterne ved denne indsats er, at hærværk, vold og anden småkriminalitet i de områder hvor vi færdes, ofte falder drastisk.

Advokatvagten
Hos Advokatvagten kan du få gratis retshjælp.
Du har mulighed for at få besvaret de mest almindelige personlige juridiske spørgsmål om for eksempel skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold og erstatning.
Der er mere end 80 Advokatvagter i Danmark fordelt over hele landet.
Advokatvagten er ofte en del af bibliotekernes faste tilbud til borgene. 
Her kan du finde den  Advokatvagt, der er tættest på dig.

Amnesty International Danmark
International og verdens største menneskerettighedsorganisation med 10 millioner medlemmer, der kæmper for en mere retfærdig verden med frihed og værdighed for alle mennesker. 

LGBT Asylum 
Siden 2012 har LGBT Asylum tilbudt et sikkert socialt netværk samt rådgivning og støtte til mere end 400 LGBT+ flygtninge og asylansøgere.
De samarbejder med de danske myndigheder og aktører på asyl- og integrationsområdet, og laver fortalerarbejde. 

Hjælp Voldsofre
Hjælp Voldsofre er en landsdækkende, frivillig og uafhængig forening, som har eksisteret siden 1981.
Foreningen arbejder for at hjælpe ofre, der har været udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.
Dette gøres bl.a. ved hjælp af rådgivning og vejledning, hjælp til pårørende, netværk, efterværn, psykologhjælp og advokathjælp.
Dertil afvikler Hjælp Voldsofre også egentlige projekter/forløb, som har til formål at hjælpe ofre tilbage til livet.


Hvad kan du selv gøre? 

  • Stop vold.
    Rapporter det, hvis du overværer det
  • Bland dig når du oplever diskrimination eller forskelsbehandling.
    Alle er lige uanset køn, seksuel orientering, religion eller handicap
  • Støt demokratiske beslutninger og forbliv ikke-voldelig, når du står fast på det du tror på
  • Stem når der er valg.
    Gør brug af din ret til at påvirke og vælge politikere, lokalt og nationalt
  • Vær aktiv i at skabe et trygt lokalmiljø. Bliv f.eks. frivillig hos Natteravnene, der passer på de unge i nattelivet


Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Oprindeligt skrevet af Helle Trolle, Ballerup Bibliotekerne.


 

Materialer