Faktalink

05.11.20
Din vej til viden

Hvad enten du er studerende og i gang med en opgave eller du er et almindeligt videbegærligt menneske, så kan Faktalink give dig den viden, du har brug for.

Hvad er Faktalink?

Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter ca. 600 artikler og temaer, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Hvem står bag Faktalink?

Artiklerne er udarbejdet af professionelle skribenter, journalister, historikere m.v., med fagkundskab inden for emneområderne. 

Adgang

Man kan tilgå siderne enten som UNI login bruger eller biblioteksbruger hvor man logger på med sin pinkode. Hvis ikke man er oprettet som biblioteksbruger, kan man henvende sig til os på biblioteket.

Strukturen i Faktalink

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Faktalink light er korte og lettilgængelige artikler som især henvender sig til 10-12 årige, men kan også anvendes af læsesvage unge og voksne.

Under fanebladet Temaer finder en række aktuelle temaer, hvor artiklerne indgår i nye sammenhænge.

Målgruppen for Faktalink

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren.

I praksis betyder det at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det. Se også afsnittet om Faktalink light.

Faktalink light

Faktalink light er en samling af artikler som er lettere og kortere end de øvrige artikler.

Målgruppen er dels børn på mellemtrinet i skolen eller som er seere på DR Ultra eller læser Børneavisen. Kort sagt alle videbegærlige og nysgerrige børn og unge der vil vide mere. Sprogskolekursister kan også have glæde af artiklerne i Faktalink light på grund af det enkle sprog.

Men også andre brugere, der har behov for lettilgængelige artikler, kan læse med her. Det gælder læsesvage, og andre der har brug for at træne dansk.

Der er ca. 65 artikler, og tanken er at Faktalink light støt og roligt skal vokse med en årlig tilvækst på 10 artikler.

Må man tage print af Faktalink?

Ja, det er tilladt at tage print af Faktalink til personlig brug. Filen "Hele Faktalinket om ... " er specielt velegnet til dette formål.
Biblioteker må ligeledes tage print og udlevere til egne lånernes personlige brug. Billede og tekst må ikke gengives i elektronisk form.

Lyt til artiklerne

Man få læst artikler op på Faktalink. Oplæsningsfunktionen kan anvendes på forskellige måder. Man kan få læst hvert kapitel op, hoppe i teksten og få markeret teksten, mens den læses op. Se vejledning i brug af ReadSpeaker her

Læs mere om Faktalink og gå til siden herfra