Læs dialogisk for de 3-6 årige

02.03.21
Emneliste for børn og forældre

Et godt ordforråd og evnen til at forklare sig er noget af det bedste, du kan give dit barn. Dit barn får nogle fantastiske værktøjer med sig, når det er tid til at starte i børnehave og skole. Til at udvikle det gode sprog kan det være en hjælp at læse dialogisk.
I modsætning til traditionel højtlæsning, hvor den voksne læser, og barnet lytter, går dialogisk læsning i al sin enkelthed ud på, at barnet fortæller og uddyber den historie, I læser sammen. Når barnet bruger - og ikke blot hører - nye ord fra en fælles læseoplevelse, bliver disse ord en del af barnets aktive ordforråd. Metoden kan styrke alle børns sprog – både de, der har sproglige udfordringer og de, der har et aldersvarende sprog.
Alle billedbøger kan bruges til dialogisk læsning, men det er altid godt at vælge en bog, som dit barn finder interessant, og som du har lyst til at læse.

I emnelisten findes også en let og overskuelig vejledning i hvordan du læser dialogisk med dit barn

Emnelisten kan hentes på biblioteket eller printes fra nedenstående link

Filer