Smart-parat-svar for 6. klasserne

Smart-parat-svar for 6. klasserne

26.07.22
Smart Parat Svar er en quiz for kloge hoveder i 6. klasse og en god lejlighed for at styrke sammenholdet i klassen.

Den gode læser og nysgerrige elev sættes her i spil som rollemodel. For det er sejt at læse, og det er sejt at vide noget – både hvad skønlitteraturen og faglitteraturen angår.

Der vil også være spørgsmål inden for andre emner, hvor ens ekspertviden kan komme i spil, fx musik, computerspil, politik, geografi eller sport. 

Klassen udvælger fem elever, der skal repræsentere hele klassen. Det gælder om at vælge et hold, der dækker så bred en viden som muligt. Hver klasse kan kun deltage med ét hold. Resten af klassen deltager som publikum og heppekor. Der dystes i første omgang med andre 6. klasser i Albertslund Kommune. 

For mere info tjek www.smartparatsvar.dk. Vi glæder os til at quizze med jer!

VIGTIGE DATOER
7. december 2022 / Lokal finale på Albertslund Bibliotek
11. januar 2023 / Regional finale
1. februar 2023 / National finale

TILMELDING
Målgruppe: 6. klasse
Antal: 4 klasser (pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet)
Tilmeldingsfrist: 21. september 2022 
Tilmelding: Send en mail med skolens navn / kontaktlærers navn / kontaktlærers mailadresse og mobilnummer / klassens navn / antal elever til lge@albertslund.dk