Pårørenderådgiver

Rådgivning til pårørende. Din støtte og hjælp til at mestre hverdagen som pårørende.

Er du ægtefælle, samlever, familiemedlem, ven eller nabo til en person, som er plejekrævende og/eller har en sygdom, der i en kortere eller længere periode belaster hverdagen? Så kan du kontakte kommunens pårørenderådgiver Lene Bundsgaard Ciccolini.

Pårørenderådgiveren kan:

  • hjælpe og støtte dig, så du bliver bedre til at mestre hverdagens udfordringer
  • tilbyde dig individuelle samtaler med fokus på din trivsel og hverdag
  • tale med dig om strategier, der kan hjælpe dig til at passe bedre på dig selv
  • informere dig om kommunens tilbud og pårørendegrupper.

Du kan lave aftale med pårørenderådgiver Lene Bundgaard Ciccolini om en walk/talk, eller en fysisk/telefonisk samtale. Fysiske samtaler kan aftales, og alle retningslinjer overholdes ift. afstand m.m. .

Læs mere om pårørenderådgiveren på Kommunens hjemmeside