Vestegnens Retshjælp

Du kan få juridisk rådgivning på Albertslund Hovedbibliotek
Du kan træffe Vestegnens Retshjælp på mandage i lige uger kl. 17 – 19 på Albertslund Bibliotek. Vestegnens Retshjælp er etableret af Stud.jur. Aylin Coban & Stud.jur. May Azzam.

Du skal booke tid på mail: kontakt@verh.dk til personligt fremmøde. Du kan også bruge samme mailadresse til at stille spørgsmål til Vestegnens Retshjælp

Vestegnens Retshjælp vejleder indenfor:
  • Afbetaling, inkasso og gældsforhold
  • Arbejdsret
  • Erstatning og forsikring
  • Forbrugerkøb og generel forbrugerret
  • Familie- og arveret
  • Klage over myndigheders afgørelser
  • Persondataret
  • Udlændingeret
  • Vejledning i småsagsproces og civilsag

De rådgiver dog IKKE i:

•    Skatteret
•    Selskabsret
•    Lejeret
•    Strafferet, herunder hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag
•    Hvis henvendelsen er af overvejende erhvervsmæssig karakter
•    Injuriesager
•    Ingen rådgivning i udarbejdelse af skøder
•    Ingen udarbejdelse af testamenter eller generelt juridisk bindende dokumenter
•    Ingen førelse eller biståelse i retssager

Se mere på Vestegnens Retshjælpes hjemmeside