Retshjælp - Hedemarken

Fra mandag den 21. oktober 2019 kan du få juridisk rådgivning på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken.
Du kan træffe Vestegnens Retshjælp på mandage kl. 16 – 19 på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Første gang er på mandag den 21. oktober. Vestegnens Retshjælp er etableret af Stud.jur. Aylin Coban & Stud.jur. May Azzam, og de låner et lokale af os.


De kan hjælpe med sager som fx:

•    Forbrugerkøb og generel forbrugerret
•    Familie- og arveret
•    Inkasso og gældsforhold
•    Erstatning og forsikring
•    Arbejdsret
•    Vejledning i småsagsproces og civilsag
•    Klage over myndigheders afgørelser
•    Persondataret

De rådgiver dog IKKE i:

•    Skatteret
•    Selskabsret
•    Udlændingeret
•    Lejeret
•    Strafferet, herunder hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag
•    Hvis henvendelsen er af overvejende erhvervsmæssig karakter
•    Injuriesager
•    Ingen rådgivning i udarbejdelse af skøder
•    Ingen udarbejdelse af testamenter eller generelt juridisk bindende dokumenter
•    Ingen førelse eller biståelse i retssager